Belägringen av Kiev 1918 och 2022

Belägringen av Kiev hos Bulgakov ser alltså på många sätt annorlunda ut än den som nu äger rum. Icke desto mindre kan skildringen hjälpa oss att förstå inte bara vad som skedde för drygt hundra år sedan utan också vad som pågår nu.

Michail Bulgakovs pjäs Familjen Turbins dagar handlar om belägringen av Kiev 1918 och sattes upp bland annat 1926 i Moskva i regi av Constantin Stanislavskij.
13.03.2022 05:59
Ibland kan litteraturen beskriva inte bara vad som hänt utan också vad som håller på att ske.
I sin krönika i HBL 1.3 om läget i Ukraina tar Philip Teir kort upp Michail Bulgakovs debutroman Det vita gardet, en skildring av Kiev under belägring i december 1918. Bulgakov minns de flesta säkert bäst genom den magiskt realistiska Moskvaskildringen Mästaren och Margarita, men i likhet med många andra ”ryska” författare, som Nikolaj Gogol, Isaac Babel och Anna Achmatova, var han faktiskt ukrainare.
Det vita gardet ger en verklighetstrogen bild av den förvirring som rådde i Ukraina då landet under åren 1917–1920 enligt vissa beräkningar hade fjorton olika härskare. I sin efterskrift beskriver romanens svenska översättare Lars Erik Blomqvist tiden så här: ”Kaos och destruktion. Ett exempellöst politiskt virrvarr.” Inbördeskrig kan det väl kallas, även om flera styrkor var utländska, framför allt tyska och ryska.

ANDRA LÄSER