Den lättjefulla trallen

"När abstraktionernas politik befinner sig högt ovanom huvudena på väljarna tas de politiska besluten i ett känslofritt tomrum.Tja, tomt och tomt. Det är kantänka fyllt av rationalitet – i motsats till populismens förenklade kvalitet."

I en riksdagsdebatt nyligen hörde vi statsministern falla in i en trall som utan variation lyder så här: Populisterna har enkla svar på komplicerade frågor.

ANDRA LÄSER