Savon Sanomat: Statens bötesinkomster ökar

Statens bötesinkomster ökade i fjol, skriver Savon Sanomat. Mängden euron som staten samlade in via olika slags bötesstraff växte med över åtta procent jämfört med året innan. I år förväntas tillväxten öka ytterligare.

Tidigare hade bötesinkomsterna sjunkit stadigt sedan år 2011. Den huvudsakliga orsaken till ökningen är att ordningsböterna höjdes hösten 2015. Det skrivs alltså inte ut fler böter än tidigare, utan det monetära värdet av en enskild bot har stigit.
I fjol bringade böterna in sammanlagt över 86 miljoner euro. I summan ingår inte samfundsböter och viten.
Nya höjningar av böterna planeras, men behandlingen av ärendet pågår fortfarande. Det planerade fördubblandet av dags- och ordningsböterna och trefaldigandet av samfundsböterna skulle årligen bringa in 53–56 miljoner euro till i statskassan.

ANDRA LÄSER