”Nu finns inga genvägar”

Stadsdirektören i Esbo Jukka Mäkelä är besviken. Men snart är han kanske klokare. Två granskningar om metroaffären blir klara i oktober och stadsfullmäktige kan starta ytterligare en tredje.

I högkvarteret. Diplomingenjör Jukka Mäkelä är lite av en metrofantast. I arkivet har han mycket material från 1970- och 1980-talen då Helsingforsmetron byggdes. – Jag minns inte, vad hade Hufvudstadsbladet för linje i frågan?
23.08.2016 04:39 UPPDATERAD 23.08.2016 06:58
Det är mycket nu. Stadsdirektör Jukka Mäkeläs siffror tyder på att Esbo växer så det knakar i fogarna. Det måste byggas bostäder, daghem, skolor och investeras i vård, kultur och kollektivtrafik. Tiden visar om metron är en bra affär.
Mäkelä kritiserar upphandlingsprocesserna i Finland. För honom verkar det som att byggbolagens intjäningsmekanism bygger på det som man kan håva in genom olika tilläggsarbeten.
– Jag vet inte vad det beror på. Är det något i upphandlingslagen som styr utvecklingen eller vadå men det är ohållbart. Staden måste ha realistiska uppgifter om vad projekten kostar och när det här slår fel inleds dyra rättsprocesser om vad som egentligen ingår i entreprenaderna.
Jukka Mäkelä fick höra att västmetrons start måste senareläggas samma dag i juni som han skulle till Nederländerna och tala om spårvägar.
– Följande dag stod jag på tågstationen i Eindhoven och svarade på journalisternas frågor i telefon.

Hur reagerade du på nyheten?

– Det finns en bild när vi skålar för ett nytt markavtal i regeringens festvåning Smolna. Jag är den enda som inte ler. Det var en mörk stund för mig.

Vad har du fått för respons av Esboborna?

– Metromotståndarna har förstås fått vatten på sin kvarn, de säger ”vad var det vi sade”. Men många förstår också hur viktig västmetron är för utvecklingen i Esbo och hela huvudstadsregionen. Och det lugnade ned sig när det blev klart att folks vardag inte rubbas i augusti, att bussarna kör ungefär som tidigare. Det är fler frågor om kommunikationsproblemen än förseningen.

Det är mer än två månader sedan den där dagen i början av juni. Vad gick fel?

– Jag vet inte. Vi utreder varför det gick upp så sent för den operativa ledningen och styrelsen att västmetron inte startar som planerat. Det görs en utredning om orsakerna till förseningen och en annan om kostnaderna. De blir klara i oktober. Sedan överväger stadsfullmäktige om staden gör en egen granskning.

Hur mycket får västmetron försenas och vad får den kosta?

– Banan ska byggas klart utan dröjsmål. Men kanske man allra först ska vara försiktig med att slå fast en dag då västmetron startar. Om kostnaderna kan sägas att pengarna måste ses mot de förväntningar som ställs på tillväxten i Esbo. Enligt beräkningarna har vi 400 000 invånare år 2050 jämfört med 270 000 i dag. Så spårvägarna är viktiga.

Med tanke på det som har hänt – hur är det möjligt att byggandet av västmetrons förlängning har samma projektledning som Mattbymetron. Du är ju också koncernchef i stadshuset. Har Västmetrobolagets ledning ditt förtroende?

– Jo. Viktigast just nu är att bygga klart det första banavsnittet. Några genvägar finns inte. Det ska vara tryggt och driftsäkert. Med tanke på fortsättningen så överväger Esbo och säkert även Helsingfors åtgärder så fort utredningarna är klara. Vi har försökt köpa in know-how och misslyckats. Då är man inte nöjd.

Västmetrobolaget har åtaganden för nästan två miljarder euro men inget eget kapital och alla risker, av vilka många förverkligats och …

… Alltså, vi ligger efter byggtidtabellen. Det är inte ovanligt i stora projekt och det är ingen katastrof. Men jag är förundrad över varför det var så viktigt att knyta trafikstarten till ett visst datum. Jag undrar hur den bedömningen kunde slå fel.
– I begynnelsen ansågs att det är klokt att grunda ett aktiebolag som bygger metron, att det är bäst ur skattebetalarnas synvinkel. Vi måste säkert granska även det här beslutet och ta lärdom.

Metroaffären har ett stort allmänintresse. Borde inte Västmetrobolaget ge ut beslutsunderlaget från vårens och sommarens några möten så att förtroendevalda och Esboborna själva kan granska informationsgången i bolaget?

– Det är styrelsen i bolaget som avgör. För Esbo stad är offentlighet och insyn en utomordentligt viktig sak. Som ägare måste vi kanske se över koncernstyrningen. Frågan om insynen i verksamheter som ägs av kommunen är en del av en större diskussion som just nu förs i samband med social- och hälsovårdsreformen. Jag tycker det är bra att lagstiftningen ses över. Det är komplicerat.

Är det fel att jämföra sparåtgärder som drabbar utbildning, vård och konst med alla miljoner som metroaffären slukar?

– Vi behöver allt. Tills vidare har metroaffären inte påverkat övriga investeringar. Med västmetron kan vi skapa en massa nya arbetstillfällen. Det är inte på grund av tåget som företag etablerar sig på en viss ort men goda kommunikationer är viktiga. Om vi lyckas är det bra för hela landet.

Vad ska det stå i historieböckerna på sidan där det berättas om metrobygget som startades när Jukka Mäkelä var stadsdirektör i Esbo.

– Att det blev färdigt. Seriöst talat tror jag att metron kommer att ses som en förnuftig investering. Det skulle också vara fint om västmetron skulle generera nya uppfinningar som den frekvensomformare som ABB Strömberg tog fram när Helsingforsmetron byggdes.

Jukka Mäkelä

Stadsdirektör i Esbo, född den 7 juli 1960 i Esbo.
Samlingspartiets riksdagsledamot 2007–2011.
Tog över i Esbo efter Marketta Kokkonen år 2011.

ANDRA LÄSER