Grannländer glider högerut?

Jag minns inte att SFP tidigare betonat också högeraspekten. Är det en slump att det sker nu?

Om två år – om inget oförutsett händer – drabbas nationen av den himlastormande entusiasmen över ett nytt regeringsprogram.

ANDRA LÄSER