Fingrarna bort från mitt hav

Myrberg och Leppäranta skriver att patienten Östersjön både lider av obstruktiv lungsjukdom (den trånga öppningen mot Nordsjön) och fetma (övergödning). Det enda botet mot detta är bantning.

Det är bra att Myrberg och Leppäranta i sin bok om Östersjön tar upp frågan om buller i vattnet, som man tidigare inte tänkte på, skriver Erik Wahlström.
Erik Wahlström
01.04.2019 09:01 UPPDATERAD 01.04.2019 09:07
Ju mer man läser om andra länder av typen USA eller Storbritannien desto mer tycker man om Norden.

ANDRA LÄSER