Nu är budgetprocessen för Helsingfors normaliserad

"Den etablerade budgetprocessen, som jag redogjorde för ovan, var i mina ögon undermålig."

I motsats till andra städer har man i Helsingfors traditionellt tagit fram det kommande årets budget genom en märklig process präglad av taktisk manövrering. Kutymen har varit att borgmästaren – som är föredragande i stadsstyrelsen – först alldeles själv tar fram ett budgetförslag och presenterar det för styrelsen. I samma veva har budgetförslaget givetvis blivit en offentlig handling. Därefter har man schemalagt förhandlingstider så att stadsstyrelsens partier kan riva upp förslaget. Denna process kännetecknas av offentliga ställningstaganden och politisk mediefäktning. Efter att ha förhandlat under några veckor kommer man överens om en svullen budget, och de olika partierna skryter då gärna om hur de har kunnat "återkalla nedskärningar” eller om hur de har säkrat pengar till sina favoritprojekt.
ANDRA LÄSER