Meteorologen: Varning för halka och översvämningar

Fotgängare, se upp! På onsdagen kan trottoarer, cykel- och gångvägar vara mycket hala. I stadsmiljöer finns det risk för översvämningar, varnar Meteorologiska institutet.

Trottoarerna är tidvis mycket hala bland annat i Helsingfors.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
21.12.2022 07:03 UPPDATERAD 21.12.2022 07:34
Kung Bore har fått ge vika för Gumman tö i stora delar av Södra och Mellersta Finland och längs västkusten.
Meteorologiska institutet varnar i synnerhet fotgängare för halka.
”Trottoarerna är mycket hala på grund av ett tunt lager vatten ovanpå isiga ytor”, skriver institutet i sin varning.
Halkningsrisken är avsevärd, heter det.
Dessutom varnas det för att smältande snö kan orsaka översvämningar i stadsområden.
I söder och längs kusten bedöms väglaget ändå inte vara särskilt svårt. Däremot ger Meteorologiska institutet en gul varning – möjligtvis farlig – för trafiken i bland annat Mellersta Finland, Södra Karelen, Mellersta och Norra Österbotten och längre norrut.

ANDRA LÄSER