Marimekko växer i krävande läge

Trots försämrad köpkraft växer suget efter Marimekkos produkter, visar bolagets delårsrapport.

Marimekko siktar på fortsatt tillväxt under årets andra halva.
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
17.08.2022 09:36 UPPDATERAD 17.08.2022 13:40
Marimekko har växt både i fråga om omsättning och vinst sedan i fjol, visar delårsrapporten som publicerades på onsdagsmorgonen.
Mellan april och juni drog inrednings- och klädtillverkaren in 38 miljoner euro i omsättning, vilket är en ökning med 16 procent sedan i fjol. Omsättningen ökade mer i Finland än i utlandet.
Tillväxten beror bland annat på en ökning i detaljhandeln, detta trots att inflationen sänker köpkraften och att globala flaskhalsar försvårar logistiken. I börskommunikén säger vd Tiina Alahuhta-Kasko att bolaget jobbar aktivt med att minska effekterna av störningarna i leveranskedjorna.
Hon menar att det globala intresset för varumärket ökar, samtidigt som sortimentet tilltalar en allt större kundgrupp.
"Det ger oss en utmärkt grund för att fortsätta öka försäljningen, även i ett svårt marknadsläge", säger Alahuhta-Kasko.
Bolagets förväntning är att omsättningen blir högre i år än under 2021. Utsikterna för resten av året grumlas dock av osäkerheten kring logistiken, de stigande materialkostnaderna och kundernas förtroende för ekonomin.

Marimekkos delårsrapport

Siffrorna gäller för tiden april till juni 2022. Samma period 2021 i parentes.
Omsättning: 38 miljoner (32,7 miljoner)
Jämförbar rörelsevinst: 5,7 miljoner (4,9 miljoner)

ANDRA LÄSER