300 präster beskylls för sexövergrepp på barn i USA

Chefen för åklagarmyndigheten i delstaten Pennsylvania, Josh Shapiro, presenterar rapporten om katolska kyrkans sexuella övergrepp på barn. Bild: TT-AP/Matt Rourke

En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler än 1 000 offer har identifierats – men det lär finnas fler.

Det rör sig om övergrepp som misstänks ha utförts under 70 år och som mörkats av katolska kyrkan i den amerikanska delstaten.

"Vi tror att det verkliga antalet barn, vars uppgifter har försvunnit eller som var för rädda för att någonsin träda fram, uppgår till flera tusen", står det i utredningsrapporten som är på 1 400 sidor och som offentliggjordes på tisdagen.

Utredningen har gjorts på uppdrag av Pennsylvanias åklagarmyndighet. Det är en av de mest omfattande sedan övergreppen hos den katolska kyrkan i Bostan avslöjades för nästan 20 år sedan.

Flera misstänkta har försökt stoppa rapporten, men åklagare, målsägarbiträden och nyhetsmedier har pressat på för att den skulle bli offentlig, något som delstatens högsta domstol också beslutade förra månaden, med undantag för att några namn har maskats.

Biskopen i Harrisburg har inför offentliggörandet lovat att ansvariga präster som fortfarande är i tjänst ska vägras tillträde till stiftets byggnader och berövas "ärevördiga positioner".

Åklagarmyndigheten har dock anklagat stiftet för att försöka stoppa utredningen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03