3 av 4 skulle anmäla rattfull bekant

Bild: KSF Media/Arkiv/Tor Wennström

Nästa alla som besvarade Trafikskyddets förfrågan anser att det är viktigt att en närstående aldrig åker med en berusad förare. Därför lanserar de kampanjen #modig mot rattfylleri inför lillajulssäsongen.

I en förfrågan som Trafikskyddet lät göra i maj uppger tre av fyra att de sannolikt eller säkert skulle anmäla en närstående till polisen om hen försöker köra bil i berusat tillstånd. Tröskeln är ännu lägre när det gäller obekanta. Trots att antalet ödesdigra rattifylleriolyckor minskar, är alkoholen fortfarande en betydande trafikrisk. Det gäller särskilt unga, som utgör nästan hälften av de förare som vållar personskador på grund av rattfylleri.

–  Bland kompisarna kan tröskeln för att ta nyckeln av en berusad kamrat kännas hög. Man får och ska emellertid ingripa vid rattfylleri. Kompisen kommer säkert också att uppskatta det när han eller hon nyktrar till, säger kontaktchef Tapio Heiskanen på Trafikskyddets i ett pressmeddelande.

91 procent av de som besvarade Trafikskyddets förfrågan är också för en teknik som förhindrar att man kan köra bil i berusat tillstånd. Majoriteten anser att alkolås borde höra till standardutrustningen i alla nya bilar.

–  Många finländare uppger att de har kört efter att ha druckit. Så här i julfesttider vore det bra att på förhand fundera hur man tar sig till festplatsen och därifrån – framför allt om man tänker dricka spetsad glögg, säger Heiskanen.

Kampanjen #Modig uppmanar att ingripa i en berusad kompis avsikter att köra bil. Bakom #Modig står Trafikskyddet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry och Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning