Bråttom för Ålands nya självstyrelselag

Det är nu eller aldrig för en ny version av Ålands självstyrelselag. Om behandlingen av förslaget tar för lång tid riskerar allt arbete att gå om intet, enligt Ålandsminister och justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Ålands lantråd Veronica Thörnroos (C), Justitie- och Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström vid tisdagens presskonferens i Mariehamn.
Revisionen av Ålands självstyrelselag, som reglerar Ålands självbestämmanderätt gentemot Finland, har en strikt tidtabell och ska nå riksdagen i januari nästa år. Lagförslaget gick ut på remiss i somras och inlämningstiden för utlåtanden gick ut i torsdags. Anna-Maja Henriksson (SFP) berättade under sitt Ålandsbesök i tisdags att ju längre en mandatperiod lider, desto svårare är det att få genom ett så pass omfattande lagpaket som den nya självstyrelselagen. Propositionen kommer att kräva mycket behandlingsarbete, både i riksdagen och i utskotten.
– Det är jätteviktigt att förslaget kom ut på remiss tidigt, säger Henriksson och ger ett konkret exempel på vad som kan hända om behandlingen av ett omfattande lagpaket drar ut på tiden.
Läs också: Där är toaletten, satan!
– Sametingslagen kom till riksdagen i ett sent skede och gick därför inte genom. Risken finns att förslaget till ny självstyrelselag inte hinner behandlas färdigt eller att den politiseras av partier som är emot den i syfte att förlänga processen och det är en risk jag inte vill ta, säger Henriksson.

”Inte lätt”

Om riksdagen har propositionen på sitt bord i januari 2022 som planerat kommer den i första skedet att behandlas av den sittande riksdagen, men den ska också passera nästa mandatperiods riksdag som måste godkänna den med kvalificerad majoritet. Därtill ska den godkännas av Ålands lagting.
– Det är två parlament som ska ha en samsyn. Det är ingen lätt övning, säger Anna-Maja Henriksson om revisionsprocessen, som hon påpekar redan har pågått i ett helt decennium. Den nuvarande självstyrelselagen klubbades genom år 1991 och sedan tio år tillbaka har man arbetat med att få fram en ny uppdaterad variant.
– Vi är nu inne i den mest avgörande tidpunkten och jag hoppas man gör sig mödan att se helheten. Nu har vi momentum, ska vi ha en ny självstyrelselag är det nu. Annars kanske det tar 30 år till.

Inte eniga

Minister Henrikssons besök har präglats av självstyrelsedebatten och även om både hon och Ålands lantråd Veronica Thörnroos (C) påpekar att man inte är enig i alla frågor som rör revisionen av självstyrelselagen, ser de värdet i att hålla god ton.
– Det är sällan en part får exakt som den vill. Det krävs också en vilja att jobba vidare. Men vi kommer allt närmare, steg för steg, säger Ålandsministern.
Dock vill ingen av dem ge något konkret exempel på i vilka frågor man inte varit överens. Flera frågor är nämligen fortfarande olösta.
– Jag ser ingen anledning att gå in på det närmare, vi är inne i förhandlingar just nu. Men vi har ett antal frågeställningar kvar, säger Anna-Maja Henriksson.
Lantrådet Veronica Thörnroos inflikar att det knappast gynnar processen att på förhand offentliggöra vilka delar av lagförslaget man inte kan enas om.
– Det är en orsak till att landskapsregeringens utlåtande om förslaget har dröjt. När det kommer så måste justitieministeriet ta ställning till utlåtandet offentligt.
ANDRA LÄSER