Insändare: Slutskrivet om företagshälsovården

08.08.2022 18:19
Som jag väntat, har Bo Holmberg sin egen syn på företagshälsovårdens berättigande (HBL 27.7). Jag ser ingen orsak att fortsätta polemiken med honom efter detta inlägg. Vi har ju alla rätt till en egen åsikt, men HBL:s läsare är knappast intresserade av att följa med den diskussionen.
Jag tror att vi är överens om att en god vård är viktig för alla medborgare. Svårast är läget säkert för arbetslösa personer och fattiga pensionärer. De är hänvisade till den allmänna hälsovården, som på många områden sköts bra, men även ställvis har alltför långa köer. Jag stöder gärna Holmbergs initiativ till förbättring av den allmänna hälsovården, men inser fortsättningsvis inte hur en nedmontering av företagshälsovården, som betjänar över 2 miljoner medborgare, i alla inkomstklasser, skulle hjälpa den allmänna hälsovården. I Helsingfors har två hälsocentralers verksamhet utlokaliserats till privata bolag. Deras vårdköer är märkbart kortare än de övriga stationernas. Här kan man väl lära sig något.
Intressant är även regeringens färska proposition 74/2022, om ett förkortande av tiden för vårdgaranti, till sju dagar. Om hälsocentralen inte kan erbjuda en läkartid, bör en betalningsförbindelse till privat vårdenhet ges. Ärendet skall ännu behandlas i riksdagen, men som sagt, det låter vettigt.
Holmberg hänvisar till OECD:s rapport angående ojämlikhet i hälsovården. Vet inte vilken rapport han avser, men i en ny rapport från 2022 ”Health for Every­one”, finner jag en intressant graf 1.6, med rubriken ”Andelen hushåll med svårigheter att bekosta sina sjukvårdskostnader”. För gruppen ”under fattigdomsgränsen” är de tre länderna (av totalt 33) med det bästa resultatet (låg andel hushåll med svårigheter) Storbritannien, Finland och Danmark. Trots en del kvarstående problem, tycks den finska hälsovården relativt bra nå fram även till de minst bemedlade i vårt samhälle. Det tycker jag är bra och viktigt. Men jag ligger faktiskt inte sömnlös, för att någon med egna pengar kan köpa sig en dyrare vård, om den så vill.
Till slut, visst är det viktigt att förbättra tillgången på hälsovård även för de svagaste i vårt samhälle. Men att företagshälsovården är boven i dramat inser jag inte, Holmbergs bevisning till trots.
Tack för mig i diskussionen om detta ämne.
Peter Rehnström, Helsingfors

ANDRA LÄSER