Brottsofferjouren nedringd efter Vastaamoläckan

Över 1 500 samtal har haft en direkt koppling till Vastaamohärvan.

Verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg på Brottsofferjouren välkomnar regeringens åtgärdspaket för att motverka dataintrång och identitetsstölder.
12.11.2020 15:50 UPPDATERAD 12.11.2020 15:55
Brottsofferjourens arbetsmängd mer än tredubblades under den sista veckan i oktober på grund av dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo.
Enligt Brottsofferjourens uppgifter var det sammanlagt 1 800 personer som kontaktade kundbetjäningen 22-30 oktober då jouren i normala fall blir kontaktad av cirka 500 personer i veckan. Nyheten om Vastaamoläckan publicerades den 21 oktober.
Cirka 1 200 av Brottsofferjourens klienter under den här tidsperioden ville tala om identitetsstöld, utpressning och spridande av information som kränker privatlivet. Enligt Brottsofferjouren är det hittills cirka 1 500 personer som har tagit kontakt på grund av Vastaamoläckan. Största delen av klienterna har kontaktat Brottsofferjourens telefon- eller chattjänst.
"Vi hade inte lyckats erbjuda stöd och rådgivning i så stor utsträckning utan våra volontärers värdefulla hjälp", säger verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg på Brottsofferjouren i ett pressmeddelande.
Brottsofferjouren välkomnar regeringens förslag på åtgärder som ska förebygga och motverka dataintrång i framtiden.

ANDRA LÄSER