Professuren i nordisk litteratur avgörs snart – "målet är att beslutet ska fattas senast i maj"

Tre kandidater till professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet återstår. Beslutet om vem som utnämns fattas förmodligen i vår.

Pirjo Hiidenmaa är dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Tre av dem som sökte professuren i nordisk litteratur har hållit sin provföreläsning och den grupp som bereder ärendet inväntar nu utlåtanden från de sakkunniga som åhört provföreläsningarna. När beredningsgruppen gått igenom de sakkunnigas utlåtanden föreslår den en av de tre till posten som professor i nordisk litteratur. Det slutliga beslutet fattas av universitetets rektor Sari Lindblom.
Pirjo Hiidenmaa som är dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet säger att tidtabellen ännu är öppen men att målsättningar finns.
– Vårt mål är att professuren ska tillsättas från och med 1 augusti. Det innebär att beslutet om vem som ska utnämnas borde tas senast i maj.
Valet till professor i nordisk litteratur står mellan Kristina Malmio, Mia Österlund och Julia Tidigs. Professuren ledigförklarades efter att Ebba Witt-Brattström hade gått i pension.
ANDRA LÄSER