Finansministeriet förutspår svagare ekonomi

Finansministeriet förutspår att ekonomin växer med 1,0 procent 2020, med 1,1 procent 2021 och med 1,2 procent 2022.

Finansministeriets överdirektör Mikko Spolander säger att läget är osäkert på världsmarknaden.

Finansministeriet förutspår att den ekonomiska tillväxten mattas av. Åren 2023–2024 tror ministeriet att tillväxten blir under 1 procent.

– Grundtrenden har inte förändrats nämnvärt under höstens gång. Tillväxten kommer att avta till ungefär 1 procent under de närmaste åren, säger Mikko Spolander, överdirektör vid Finansministeriet.

Finansministeriet vill att man tar tag i de strukturella problemen inom finanspolitiken.

Enligt ministeriets uppskattning kommer sysselsättningen att öka med 0,5 procent 2020.

Finansministeriet varnar för att det finns en risk för att Europa drabbas av en recession till följd av att industriproduktionen minskar. Risken har ändå blivit mindre under hösten, säger Spolander.

ANDRA LÄSER