Förtroendekris på ÅU – journalister anmäler sin egen chefredaktör

Majoriteten av journalisterna på tidningen Åbo Underrättelser har anmält chefredaktören Tom Simola till Opinionsnämnden för massmedier.

Åbo Underrättelsers chefredaktör och vd Tom Simola.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
31.10.2022 14:36 UPPDATERAD 01.11.2022 07:59
Åtta journalister på Finlands äldsta dagstidning Åbo Underrättelser har anmält tidningens chefredaktör och vd Tom Simola till Opinionsnämnden för massmedier.
I korthet handlar konflikten om att chefredaktör Tom Simola ska ha stoppat en artikel och redaktionen upplever att den inte har fått tillräckligt svar på varför publiceringen stoppades.
Att en artikel på Åbo Underrättelser stoppas är mycket ovanligt. Men det är ännu ovanligare att en tidning anmäler sin egen chefredaktör.

Anmälan mot Simola

Av Åbo Underrättelsers journalister har 8 av 13 skrivit under anmälan. I anmälan anklagas chefredaktören för att ha brutit mot fyra av journalistreglerna. Det gäller de tre första punkterna som handlar om journalisternas yrkesställning, oberoende och skyldighet att avvisa påtryckningar.
Enligt anmälan har chefredaktören också brutit mot punkt 19 som slår fast att journalister bara ska gå med på att stoppa en publicering på begäran av intervjuobjektet om omständigheterna förändrats i så väsentlig grad att det vore oskäligt att publicera dem.
– Det här var inget lätt beslut att göra men vi önskar att vi får svar på våra frågor om vad som hände, säger Annina Suominen, facklig representant vid tidningen.
– Vi är genuint intresserade av de journalistiska motiven eftersom det handlar om vårt sätt att arbeta och vår vardag på redaktionen, säger Suominen.
Vi hade gjort en stor granskning och sen blev det bara tyst.

”Bara tyst”

Suominen konstaterar att tidningens chefredaktör självklart har rätt att fatta beslut om vilka artiklar som publiceras. Problemet i det här fallet är att en majoritet av redaktionen upplever att den inte förstår varför artikeln har stoppats.
– Vi hade gjort en stor granskning och sen blev det bara tyst för vi följer inte upp den.
Det var i slutet av maj i år som ÅU publicerade en granskande artikel om en lokalpolitiker i Åbo som anklagades för att sprida desinformation om ukrainare.
En dryg vecka senare skulle en uppföljande artikel som var färdigskriven publiceras. Men så blev det inte eftersom chefredaktör Tom Simola stoppade publiceringen, enligt anmälan.
Enligt anmälan ska publiceringen ha stoppats efter att Vänsterförbundets fullmäktigeordförande i Åbo Mirka Muukkonen kontaktat Simola och anklagat tidningen för att driva en agenda mot Vänsterförbundet. Muukkonen är inte den lokalpolitiker som ÅU granskat och anklagat för spridande av desinformation.

Ingen ny info

Tom Simola säger till HBL att det inte stämmer att publiceringen stoppades efter att lokalpolitikern hört av sig. Muukkonen ska visserligen ha ringt, men samtalet ska ha handlat om att Muukkonen ska ha upplevt att ”redaktören varit påflugen”, enligt Simola.
Enligt Simola innehöll den uppföljande artikeln som stoppades inte någon ny information. Det var anledningen till att artikeln inte publicerades, framhåller han.
Reportern som skrivit artikeln, Emma Strömberg, håller inte med om att artikeln bara skulle ha upprepat det som redan berättades.
Efter att den granskande artikeln publicerades sade Mirka Muukkonen, Vänsterförbundets fullmäktigeordförande i Åbo, till Strömberg att fullmäktigegruppen ser allvarligt på det som framkommer i den granskande artikeln. Den intervjun publicerades.
Strömberg ville kolla upp om diskussionerna eventuellt lett till något.
– Det var en given fråga som jag vet att läsarna undrar över och så är det bara tyst.
Men det är alltså den artikeln som stoppades. I den ska det, enligt Strömberg, ha framkommit att Vänsterförbundet inte planerar att vidta några åtgärder mot lokalpolitikern.
Strömberg berättar också att de försökt gå vidare internt både genom diskussion och ett brev från redaktionen till Simola, men utan framgång.
– Det är klart att det här är sista utvägen, säger Strömberg som inte längre jobbar kvar på tidningen.

”Inte dramatiskt”

Simola tycker inte att beslutet att stoppa artikeln är dramatiskt.
– Chefredaktören måste också i något skede dra ett streck. Man kan inte fortsätta med samma information för då finns det risk för att det blir mer klappjakt än relevant information.
Han står fortfarande bakom beslutet att stoppa artikeln.
– Jag är personligen ansvarig för vad vi publicerar. Redan i den första artikeln rör vi oss på gränsen till något som i värsta fall kan vara ärekränkning.

Känner du att redaktionen har förtroende för dig?

– Vi träffas varje dag och inte har jag sett sådana antydningar att det inte skulle finnas.

Förtroendekris

I dag beskriver Annina Suominen stämningen på redaktionen som både ”business as usual” men också spänd.

Har ni förtroende för chefredaktören?

– Jag skulle säga att det tyvärr saknas då det gäller det journalistiska beslutsfattandet. Jag drar den slutsatsen utifrån det vi har diskuterat internt på redaktionen. Jag upplever att det är väldigt viktigt att det finns förtroende i sådana här frågor.
Monica Forssell-Hautamäki är arbetarskyddsfullmäktige på ÅU Media. Hon är inne på samma linje.
– Det är olyckligt att det uppstått en förtroendekris mellan en del av redaktionen och chefredaktören. För att man ska kunna göra sitt jobb ordentligt är det jätteviktigt att man, oberoende av om man är frilans, heltids – eller deltidsanställd, kan lita på att man blir uppbackad av sina förmän och chefredaktören.

Opinionsnämnden för massmedier

Opinionsnämnden för massmedier är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister.
Nämndens uppgift är att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. 
Opinionsnämnden behandlar också frågor som rör journalisters tillvägagångssätt vid anskaffning av information.
Nämnden är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt.
Svenska Yle var först med nyheten om att journalister på ÅU anmäler tidningens chefredaktör.

ANDRA LÄSER