Åbo universitet får en tvåspråkig läkarutbildning i samarbete med Åbo Akademi

Utbildningen inleds hösten 2023.

Åbo Akademi och Åbo universitet drar i gång en ny läkarlinje.
Åbo universitet anlitar en ny universitetslektor och en deltidsprofessor för en ny tvåspråkig läkarutbildning. Undervisningen på den nya linjen, som rymmer 15-20 medicine och odontologiestuderande, är tvåspråkig och följer det finska examensprovet.
Redan nu under våren ska rekryteringen av personalen och planeringen av undervisningsmodulerna påbörjas.
Pekka Hänninen, dekan vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet, pekar i ett pressmeddelande på de stora utmaningarna i tillgången på svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster.
"Åbo universitets ambition är att utbilda tvåspråkiga läkare för de behov som finns inom välfärdsområdena i Egentliga Finland och längs hela västkusten", säger han.
I Egentliga Finlands specialupptagningsområde och på Åland, som ofta använder sig av sjukvårdsdistriktets tjänster, bor över hälften av Finlands svenskspråkiga befolkning.

Samarbete med ÅA

En del av linjens utbildning på svenska genomförs i samarbete med Åbo Akademi. Det nya universitetslektoratet tillsätts till exempel vid akademi.
"Inom det här initiativet kommer Åbo Akademi att erbjuda undervisning inom vår specialkompetens i biokemi, cellbiologi och farmaci till både Åbo universitets och våra egna studerande. Detta skapar inte enbart svenskspråkiga lärmiljöer för finskspråkiga studerande utan ger även vår pedagogik och våra moderna undervisningsmetoder ytterligare en kvalitetsstämpel", säger Annika Meinander, akademilektor i cellbiologi vid Åbo Akademi.
Studerandena kommer att få gå klinisk svenskspråkig undervisning i Åbo, Vasa och på Åland. Dessutom vill man utveckla inlärningsmetoder som stöder användningen av svenska i patientarbetet genom simulering och mentorverksamhet.
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet står för finansieringen av den nya läkarlinjen.

ANDRA LÄSER