Pastor råder föräldrar: Våga prata med era barn och unga om våldsdådet i Kuopio

Församlingens gamla prästgård i Kuopio öppnade sina dörrar, domkyrkan gjorde detsamma och Röda Korsets frivilligarbetare rörde sig längs gatorna. Ingen skulle behöva känna sig ensam under kvällen för våldsdådet i Kuopio.

Läroanstaltspastor Raimo Hakkarainen konstaterar att extra stöd och hjälp kan behövas i Kuopio ännu flera månader fram i tiden.
Raimo Hakkarainen är en av församlingens två läroanstaltspastorer i Kuopio. Han jobbar i vardagen nära de unga studerandena i staden, såväl dem som studerar på yrkesinstitutet där våldsdådet på tisdagen skedde, som dem som studerar på universitetet i staden.
En vanlig arbetsdag går för hans del ut på att möta ungdomarna och diskutera med dem om livet och om de frågor som väckts då de precis håller på att kliva in i vuxenlivet.
Tisdagens arbetsdag vändes totalt upp och ner då han nåddes av budskapet om att ett tragiskt våldsdåd skett i en av de skolor han jobbar i. Plötsligt byttes de individuella samtalen med studerande ut mot att koordinera ett krishjälpsnätverk som ska hålla så länge det behövs.
– Nu behövs stöd i dag, i morgon, i ett par veckor, men också flera månader fram i tiden. Alla kanske inte känner att de behöver stöd just nu, men stödbehovet kan vakna långt senare då man börjar förstå vad som egentligen skett, säger Hakkarainen.
Avspärrat område kring köpcentret Herman i Kuopio.

"Prata med era barn och unga där hemma"

Alla som på något vis berörts av den tragiska händelsen bör så fort som möjligt få hjälp, säger Hakkarainen.
– Det viktigaste just nu är att alla har någon nära sig att prata med om de så behöver. Och man bör också komma ihåg att alla kanske inte vill prata just nu, men ingen ska i alla fall bli ensam med sina tankar.
Hakkarainen understyrker också vikten av att folk runtom i landet pratar med sina barn och unga där hemma. Det är inte enbart en skola eller en stad som berörs, utan hela landet skakas av tragiska händelser som denna.
– En händelse som denna väcker stora tankar och frågor i var och ens huvud. I en trygg miljö vågar man också lägga fram sina egna tankar och frågor.

Domkyrkan öppnade sina dörrar

Ett nätverk av krishjälpare från olika håll arbetar nu tätt ihop i Kuopio för att garantera att ingen blir utan stöd och hjälp.
Hakkarainen berättar att Savon ammattiopisto, där dådet skedde, har ett alldeles eget kristeam som nu internt ordnar krishjälp för både skolans elever och personal. Dessutom arbetar yrkesinstitutet tätt ihop med församlingens och stadens krisenheter.
Domkyrkan i Kuopio öppnade under tisdagskvällen sina dörrar och välkomnade alla, både dem som ville prata och dem som bara ville slå sig ner i tystnad och tänka för sig själva en stund.
Pastor Lauri Kastarinen tror att allt fler i dag väljer att uttrycka sin sorg via sociala medier, men kyrkan står kvar och öppen ändå.
I kyrkan fanns pastor Lauri Kastarinen på plats under kvällen. Även han konstaterar att händelsen berört långt utanför skolans väggar.
– Ledsamhet, oro, sorg och förvirring är vad åtminstone jag själv känner nu, säger Kastarinen.
Han berättar att det under tisdagskvällen endast dök upp en person som ville få prata.
– Jag tror att dagens samhälle har förändrats på så vis att en hel del sorgearbete sker via sociala medier i stället, men det betyder inte att vi inte skulle finnas här trots det, säger han.
ANDRA LÄSER