Åländska reservister organiserar sig – vill inte vara försvarslösa ifall av invasion

Ålands reservister rf – så heter den nya föreningen som ska förbättra försvaret av Åland. Föreningen som tänker ägna sig åt sportskytte, ska först utvärderas av Utrikesministeriet och Försvarsministeriet som ska bedöma om verksamheten är i enlighet med demilitariseringen.

Jonas Back är grundare av den nyregistrerade föreningen Ålands reservister rf. Flera personer har varit i kontakt med Back och meddelat att de vill bli medlemmar.
Maria Gestrin-Hagner
08.05.2022 05:00
Det försämrade säkerhetsläget har fått fosterländska krafter på Åland att grunda en ny förening, Ålands reservister rf.

ANDRA LÄSER