Insändare: Abortfrågan är en republikansk helomvändning

Om någon förvånar sig över kontrasten mellan det republikanska partiets avtryckarlycka och omtanke om livet i en livmoder, så är svaret givet. Det frenetiska abortmotstånd som nu resulterat i Högsta domstolens nullifiering av Roe v. Wade från 1973 är framför allt ett konjunkturfenomen. Det fanns nämligen en tid när abortmotståndet var betydligt starkare på den andra planhalvan, av hänsyn till demokraternas många katolska väljare. I USA styr politiken om inte allt så mycket – dock ändå inte Högsta domstolen i samma utsträckning 1973 som 2022. Det positiva domslutet 1973 skrevs med siffrorna 7-2. Intressant nog ägde rättegången rum i Texas, en av de delstater där republikanerna genom tiderna dominerat stort.
Sex år tidigare införde dåvarande republikanske guvernören Ronald Reagan den så kallade California Therapeutic Abortion Act, som legaliserade abort för kvinnor vars havandeskap kunde medföra fysiska eller psykiska besvär samt offer för våldtäkt och incest. 1967 infördes också lättnader för kvinnor som önskade avbryta sitt havandeskap i de republikanska högborgarna North Carolina och Colorado. Och i New York undanröjde guvernör Nelson Rockefeller från sin republikanska position alla hinder för fosterfördrivning fram till vecka 24. Ärkekonservativa herrar som Richard Nixon, Barry Goldwater, Gerald Ford och George H.W. Bush var alla ursprungligen för abort. 1972 års gallup visade att 68 procent av de republikanska väljarna ansåg abort vara en affär mellan en kvinna och hennes läkare. Samhället hade ingenting med saken att skaffa.
Mina uppgifter är hämtade från Sue Halperns anmälan av Ricki Sterns och Anni Sundbergs dokumentärfilm Reversing Roe (New York Review of Books nov 8/2018). Än märkligare är avslöjandet om det starka stödet för abort från protestantiska kyrkor under sent 1960- och tidigt 1970-tal. En nyckelperson var Curtis Boyd, gynekolog och baptistpredikant, som på uppmaning av CCSA inledde sin praktik i Texas 1967. Med CCSA förstås The Clergy Consultation Service on Abortion, grundad 1967, med uppgift inte endast att ge rådgivning åt kvinnor som väntade barn utan också att vid behov kontakta läkare som kunde utföra abort. Enligt dr Boyd var CCSA:s uppgift ”to help (a woman) make a decision in the grace of God that she can live with”.
Abortläkare har mördats i flera delstater. På andra håll har abortkliniker bombats och bränts ner. Hälsovårdspersonal och deras familjer utsätts på många håll för trakasserier. Vart tog frisinnet vägen? Och respekten för människan?
Var demokraterna stod i allt detta framgår närmast mellan raderna i Sue Halperns essä. Den koncentrerar sig på republikanernas frisinne, då det begav sig, och tvära helomvändning när nya vindar började blåsa. Närmast rörde det sig om ett politiskt uppvaknande från tidigare slumrande evangeliska kretsar – alltför starka för att kunna överlåtas åt demokraterna. Religionshistorikern Randall Balmer refererar till Reagans rådgivare Paul Weyrich, som inför Reagans presidentkampanj kommit till insikt om att ”abortion is going to work for us as a political issue”. Så startades fälttåget mot kvinnan. År 2009 hade det republikanska stödet för abort sjunkit till 26 procent. Sedan kom Donald Trump, som med vilda beskyllningar om att hans motståndare Hillary Clintons mål var att slita fostren ur kvinnornas kroppar strax före födseln lyckades övertyga 80 procent av de evangeliska kretsar han behövde för att segra.
Resten är historia. Roe v. Wade är ett minne blott. I Högsta domstolen härskar en viktoriansk dubbelmoral, ute på fältet hetsas fanatikerna till blodiga handlingar. Abortläkare har mördats i flera delstater. På andra håll har abortkliniker bombats och bränts ner. Hälsovårdspersonal och deras familjer utsätts på många håll för trakasserier. Vart tog frisinnet vägen? Och respekten för människan? Av det republikanska partiet, grundat 1854 av motståndare till slaveriet, återstår i dag endast namnet. Motståndet födde ett inbördeskrig. I dag går ett annat krig över kvinnans utsträckta kropp.
Nalle Valtiala, Grankulla

ANDRA LÄSER