Från en ytterlighet till en annan

Elöverföringen har blivit en het politisk potatis. Det är klart att omotiverat stora prishöjningar ska bort, men man ska inte kasta ut barnet med badvattnet.

Förra veckan lade regeringen fram ett förslag till ändring av elmarknadslagen, en ändring som ska ge elöverföringen ett pristak och begränsa den årliga höjningen av distributionspriset. Hushållen ska kunna vara säkra på att deras räkningar inte stiger oskäligt mycket.
ANDRA LÄSER