Vega sätter in en extra insats för svenskan

Att inga förbättringar sker stämmer inte, vi utvecklar kontinuerligt våra program och vårt utbud och tar till oss all den respons vi får.

06.03.2018 05:55 UPPDATERAD 06.03.2018 09:20
Ställs det språkkrav och lyssnar cheferna på radiospråket? Ja, vi ställer krav på språket och vi lyssnar på sändningarna. Språket är ett av journalistens viktigaste redskap och Svenska Yle har ett särskilt ansvar vad gäller den talade svenskan i Finland. Vi är måna om att alla på Svenska Yle ska ha en god svenska, att språket hos våra radioröster ska vara ledigt och samtidigt språkligt korrekt, och för att uppnå det jobbar vi kontinuerligt med vårt språk.
Varför förekommer det ändå språkfel i radion, kan man fråga sig. Våra radioröster ska inte bara prata ledigt och korrekt, de ska också vara påhittiga och pålästa, de ska ställa initierade frågor till studiogäster med olika bakgrund och reagera snabbt om något händer. Och när man sitter i direktsändning händer det att det där språkfelet slinker igenom, trots att man egentligen vet att det är fel, och trots att språkvårdarens veckobrev som påpekar just det där ofta förekommande språkfelet ligger utskrivet bredvid mikrofonen. Att vi trots goda intentioner gör fel är vi uppriktigt ledsna för.
Tack vare den respons vi fått kommer vi att sätta in en extra insats för svenskan under våren, så att fler på Svenska Yle kan erbjudas individuell handledning och personlig respons. Vid nyanställningar och anställningar av vikarier kommer vi att vidareutveckla de metoder vi använt för att testa språket, och lägga större vikt vid resultatet av språktestet.
Vi beklagar att vi gett en felaktig bild av hur vi bemöter kritik och respons om Vega. Att inga förbättringar sker stämmer inte, vi utvecklar kontinuerligt våra program och vårt utbud och tar till oss all den respons vi får. Responsen som kommer in till oss vidarebefordras till chefer, producenter och alla andra personer som berörs av den. Ändringar kan inte alla gånger göras direkt, men då något bör korrigeras gör vi det så snabbt som möjligt. Ibland leder responsen till ett utvecklingsarbete inom redaktionen, vars resultat syns först efter ett tag.
Just nu planerar vi sommaren i Vega med flera nya programserier. Företagaren och journalisten Paula Salovaara inleder en ny intervjuserie, medan HBL:s tidigare chefredaktör Jens Berg med gäster diskuterar under programrubriken "De finlandssvenska budorden". Därutöver har vi planerat in en ny humorserie, en deckarserie och naturligtvis en ny bukett av Vegas sommarpratare, för att nämna några exempel. Också lyssnarfavoriten Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällarna från och med den 10 maj.
En av insändarskribenterna undrade också varför de högklassiga tisdagsprogrammen inte sänds i repris, trots att Vegatoppen repriseras. Den klassiska kvällen sänds i repris precis som Vegatoppen. Repristiden är söndagar kl. 22.15. Programmet finns också på Arenan, tillgängligt när man vill.
Vi är glada över att vi har engagerade lyssnare som ger oss respons och vill diskutera olika aspekter av våra sändningar. Därför har vi också valt att göra en specialsändning om språk nu på onsdagskvällen i Yle Vega. Samma kväll kommer jag tillsammans med Svenska Yles chef för medier och utgivning Johanna Törn-Mangs att vara tillgänglig för att diskutera Vegas utbud och språket i radion per telefon och i en chatt på Svenska.yle.fi

Unni Malmgren

tv- och radiochef, Svenska Yle

ANDRA LÄSER