Krisjour: Vi behöver strängare straff för sexualbrott, nya lagförslaget har kryphål

Förslaget till ny sexuallagstiftning har kallats historiskt och offren får en klart bättre ställning än tidigare. Men på stödtjänsten för våldtäktsoffer Tukinainen är man kritisk och varnar för kryphål.

Riitta Silver, jurist på Tukinainen hade önskat en strängare straffskala då det gäller flera sexualbrott. Lagförslaget behandlas i riksdagen för tillfället. –
Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag, som är en totalreform av sexualbrottslagen. Samtycke skrivs in i lagen och grundtanken är att samlag som inte baserar sig på frivillighet är våldtäkt. En stor förändring är huvudregeln att sexualbrott mot barn ska anses vara våldtäkt, på grund av att tillämpningsområdet blir större. I dag klassas de här fallen oftast som sexuellt utnyttjande av barn, med lindrigare straff som påföljd. Två av tre förövare döms till villkorligt fängelse i de här fallen. Justitieministeriet bedömer att flera lagändringar kommer att leda till strängare straff.
ANDRA LÄSER