Många skolor i Helsingfors får vänta på renovering

Flera skolrenoveringar i Helsingfors skjuts fram med ett år. En orsak är coronakrisen som gör att staden investerar med något försiktigare hand.

Renoveringen av Drumsö lågstadium skjuts upp med ett år och inleds 2022.
18.01.2021 07:55 UPPDATERAD 18.01.2021 10:48
Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolans Haga-enhet skulle renoveras 2022 och 2023.
Så blir det ändå inte, efter att tjänstemännen och politikerna prioriterat annorlunda i budgeten för 2021. I stället inleds renoveringen av skolhuset i Södra Haga först 2023.
– Det är olyckligt att den här renoveringen skjuts fram med ytterligare ett år, säger Niclas Grönholm, chef för den svenska serviceenheten vid sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors.
Ursprungligen var planen att renoveringen av Lärkanhuset skulle ha påbörjats redan i år.
Under renoveringen av Hagaenheten ska eleverna i klasserna 0–5 gå i skola i en tillfällig byggnad i närheten av den nuvarande skolan. Gymnasieeleverna ska studera i yrkeshögskolan Metropolias tidigare byggnad vid Gamla chaussén 23 invid Hoplaksvägen, en knapp kilometer från den nuvarande skolbyggnaden.

Också annat skjuts upp

Skolrenoveringarna och skolbyggena är en del av stadens investeringsplan för 2020-talet. Planen omfattar renoveringar och nybyggen av tiotals skolor.
Tidtabellen för investeringarna justeras varje år och ändringar är rätt vanliga. Byggnadens skick är avgörande, men också nya prognoser för elevantalet påverkar. De tillfälliga lokalerna man ska använda under renoveringen kan också rucka på tidtabellen.
I år påverkar dessutom coronakrisen. Staden drar ned på investeringarna jämfört med vad man planerat tidigare på grund av sämre ekonomiska utsikter.
Bygget av den nya skolan i Kronbergsstranden inleds till exempel ett år senare än planerat, 2024, och väntas stå klar först 2026. Skolcentrumet ska ha både finska och svenskspråkiga elever. Den svenskspråkiga skolan för klasserna 1–6 och förskoleundervisningen ska ha rum för 250 barn.
Fram till att den nya skolan blir klar fortsätter eleverna att gå i Degerö lågstadieskola. Den stängs när den nya skolan är klar. I stället öppnar ett daghem i skolbyggnaden. Innan dess väntar en renovering som nu är planerad för 2027–2028.

Cygnaeus renoveras

Utbyggnaden av Kottby svenska skola väntas bli klar 2024. Det är en förskjutning med ett år framåt jämfört med fjolårets investeringsplan. I budgetförhandlingarna var förslaget att bygget skulle skjutas fram med två år.
Niclas Grönholm vid staden betecknar den nuvarande planen som den snabbaste möjliga när en ny byggnad ska ersätta den gamla.
Kottbyskolan blir en rätt stor skola med kring 550 barn i klasserna 1–9.
Reparationen av Hoplaxskolans enhet för klasserna 0–5 vid Locklaisvägen i Munksnäs är ett annat projekt som får vänta. Renoveringen ska börja 2022, inte i år som planerat. Detsamma gäller för Drumsö lågstadieskola där renoveringsstarten skjuts fram med ett år till 2022.
En av de stora reparationerna genomförs som planerat. Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet renoveras 2022–2024.

ANDRA LÄSER