Vänsterordföranden Li Andersson efterlyser mer progressiv kapitalskatt

I ett inlägg på Vänsterförbundets webbsida talar Li Andersson för en reform av kapitalbeskattningen. För en vecka sedan sade finansminister Matti Vanhanen (C) att en sådan förändring inte kommer på fråga i nuläget.

Li Andersson anser att kapitalskatten borde följa samma principer som inkomstskatten som stiger ju mer man tjänar.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson vill se en skattereform som gör kapitalbeskattningen progressiv. Det här skriver hon i ett inlägg på partiets webbsida.

I dagens läge betalar man antingen 30 eller 34 procent i skatt på kapitalinkomster, beroende på om inkomsten är större eller mindre än 30 000 om året.

Det här är orättvist, menar Andersson, som anser att kapitalskatten borde följa samma principer som inkomstskatten som stiger ju mer man tjänar.

I samma veva borde man också förändra beskattningen av dividender som betalats ut av bolag som inte är börsnoterade, fortsätter VF-ordföranden.

Den här sortens utbetalningar är nämligen till stor del befriade från skatt (75 procent om dividenden är under 150 000 euro, 15 procent om den är högre). Reglerna gäller i fall där dividenden är högst åtta procent av det matematiska värdet av aktierna.

Vanhanen: De har fel

Andersson tar fasta på en färsk undersökning som publicerades förra veckan av forskningsprojektet Medborgarskapets klyftor och bubblor, som leds av professor Anu Kantola vid Helsingfors universitet.

Enligt undersökningen ställer sig 70 procent av finländarna bakom en progressiv kapitalskatt.

Rapporten fick dock ett ljummet mottagande av finansminister Matti Vanhanen (C). I en intervju med Yle säger han att de svarande har fel i den här frågan.

"Jag tror att samma finländare också vill ha tillväxt och sysselsättning. Det går inte ihop med högre kapitalbeskattning" säger Vanhanen till Yle.

Vanhanen säger att det särskilt nu, då coronaepidemin drar ner världen mot lågkonjunktur, är viktigt att satsa på åtgärder som främjar sysselsättning och tillväxt.

"Jag tycker inte att man kan jämföra kapitalskatt och skatt på löner. I det ena fallet handlar det om risktagande, i det andra om mer säkra inkomster", säger Vanhanen i Yle-artikeln.

Andersson håller inte med regeringskollegan. Hon menar å sin sida att de främsta lockbetena för att få utländska investerare och företag är högutbildad arbetskraft, effektiv och pålitlig infrastruktur samt stabila samhälleliga förhållanden.

Hon skriver också att Finlands samfundsskatt är förhållandevis låg i ett internationellt perspektiv. Enligt skattebetalarnas centralförbund är den finska företagsbeskattningen lägre än den i Sverige, Norge och Danmark 2020.

Vänsterförbundet och Andersson har också tidigare talat för en skärpt kapitalbeskattning, bland annat i den här HBL-artikeln från 2018.

I Yles artikel får tanken också stöd av SDP-riksdagsledamoten Pia Viitanen, ordförande för finansutskottets skattedelegation.

"I dagsläget fungerar systemet inte så att man betalar lika mycket oberoende hur man har fått sina inkomster. Det är viktigt att rätta till orättvisa strukturer. Vi borde koncentrera skattebasen och på alla sätt motverka skattesmitning", säger hon till Yle.

Artikeln korrigerad 1.1 klockan 09.52: Tidigare stod det felaktigt att kapitalinkomstdividender över 150 000 euro till 85 procent är skattefri inkomst. Rätt siffra är 15 procent.

ANDRA LÄSER