Mota varg, säl och skarv

Att det inte går så bra med ekologisk djuruppfödning där det finns varg är inte en åsikt, utan ett kallt faktum.

Nu har då vargstammen inventerats igen och den har konstaterats växa sig allt starkare. Vargskadorna har det varit tyst om, men det är klart att risken för vargangrepp på husdjur är överhängande och att vi förr eller senare kan konfronteras med allvarligare händelser, till och med angrepp på människor.
En annan sak är att regeringen vill att Finland skall gå i bräschen när det gäller att motarbeta klimatutvecklingen. Man frågar sig då hur vargskötselplanen platsar i det programmet: Antalet skolskjutsar ökar där varg observerats i närheten av bosättning; husdjuren måste skyddas med både dyra och miljöförstörande vargstängsel; föga miljövänlig inventering av vargstammen med helikopter och märkning med av vargar med GPS-halsband fortsätter; likaså dyra DNA-analyser på avföring och tjänstemän kartlägger vargarnas utbredning och handlägger vargskador i stället för att göra något konstruktivt eller produktivt.
De flesta ställer sig väl positiva till en rik flora och fauna och många oroar sig för att djur och växtarter försvinner. Och äntligen tycker EU att ekologiskt jordbruk är bra för miljön och artrikedomen och vill stöda den sortens produktion. Men nu verkar den ena handen inte veta vad den andra gör! Att det inte går så bra med ekologisk djuruppfödning där det finns varg är inte en åsikt, utan ett kallt faktum.
Sedan skrivs det om hur bra det vore för miljön och klimatet om vi åt mera inhemsk fångad vildfisk i stället för importerad eller odlad fisk. Men där sätter skarvarna och sälarna käppar i hjulet för fiskerinäringen.
Vi borde i Finland följa exemplen från några andra länder inom EU och inte låta tjänstemännen tolka direktiven på det extremaste sättet. Vargskötselplanen borde en gång för alla skrotas innan den har ställt till med värre problem. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån! Det gäller för övrigt alla för människan direkt skadliga djurarter, alltså just exempelvis sälar och skarvar.
I naturen råder en hänsynslös kamp om tillvaron, som människan också tar del i. I dag har människan tagit en kanske alltför stor plats på jorden. Det gäller därför att handla klokt och sköta närmiljön så att den behåller sin livskraft och inte inbilla sig att vargar i södra och västra Finland och skarvar och sälar vid våra kuster kan rädda jordklotet och mänskligheten. För det krävs andra, betydligt kraftigare åtgärder. Men låt oss börja med att mota vargen, sälen och skarven i grind!

Jan-Erik Ingvall

Helsingfors

ANDRA LÄSER