Sveriges centralbank rekordhöjer styrräntan - ”Extremt bistert besked för hushållen och företagen”

Sveriges centralbank, Riksbanken, slår till med en högre räntehöjning än väntat – upp 1,0 procentenhet till 1,75 procent. En chockhöjning som är olycklig men väntad, anser ekonomerna. – Det blir svårt för skuldsatta hushåll och företag att anpassa sig, säger Annika Winsth, Nordeas chefsekonom.

Riksbanken höjer styrräntan med 1,00 procentenhet till 1,75 procent.
TT
20.09.2022 11:22 UPPDATERAD 20.09.2022 14:22
Marknadens prognos låg på en så kallad trippelhöjning, 75 punkter, eller 0,75 procentenheter. Det blev ännu mer. Dagens besked innebär den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993, men enligt Sveriges centralbank, Riksbanken, är den absolut nödvändig.
– Inflationen är alldeles för hög. Inflationen har fortsatt stiga med fart under sommaren, säger Riksbankschef Stefan Ingves på en presskonferens.
Samma sak gäller på många håll i världen och enligt Ingves handlar det inte bara om energipriser.
– Förblir inflationen hög under lång tid skapar det problem av olika slag i ekonomin, säger han.

Ytterligare höjningar väntas

Inflationen bedöms öka ytterligare under hösten, och toppa runt elva procent kring årsskiftet, enligt Ingves. Han liknar inflationen vid en reallönesänkning, som slår hårt mot dem med små marginaler i ekonomin. Hög inflation skapar även osäkerhet och försvårar planering för företag och investeringar. Och mer är att vänta.
– Det här är vår tredje höjning i år och vi tror att räntan kommer att höjas ytterligare det kommande halvåret, säger han.
Dagens besked kommer efter att Riksbanken i somras höjde med 0,50 procentenheter, allt för att stävja inflationen som rusat i Sverige precis som i övriga världen. Fler höjningar är dock på gång när nu Riksbanken samtidigt höjer sin ränteprognos kraftigt. För 2023 höjs prognosen till 2,5 procent mot tidigare 1,9 procent. Då bedöms den också toppa innan räntan vänder ned 2025.
I närtid betyder det att styrräntan höjs med ytterligare 0,50 procentenheter i november och 0,25 procentenheter i februari.
Bedömare liknar prognosen vid en framtung räntepolitik, mycket nu och mindre sen.
"Genom att Riksbanken höjer räntan mer nu minskar risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram", skriver Riksbanken.

Bistert – men nödvändigt

Räntebeskedet är extremt bistert för hushållen och företagen – men också ett helt nödvändigt. Det säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
– Vi har ett allvarligt inflationsproblem, inflationsförväntningarna ligger fortfarande för högt och Sverige behöver få upp räntan så att inte penningpolitiken fortsätter att stimulera, säger han.
En styrränta på 1,75 procent bidrar däremot fortfarande till en expansiv penningpolitik, enligt Bergqvist. En neutral ränta skulle i stället ligga på 2 till 2,5 procent.
– Det innebär att Riksbanken fortfarande sitter med foten på den monetära gaspedalen. Med en ränta på 1,75 procent innebär det att penningpolitiken fortfarande är expansiv, så Riksbanken kommer att behöva fortsätta höja räntan, säger Robert Bergqvist.

"Olyckligt"

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, är inte förvånad över räntehöjningen men tycker att den är olycklig.
– Så sent som i februari sa Riksbanken att räntan skulle ligga still till 2024. Nu har de istället chockhöjt den. Det är svårt för skuldsatta hushåll och företag att anpassa sig.
Om Riksbanken i stället hade börjat höja räntan i lugnare takt för flera år sedan skulle de inte ha behövt ta till så stora höjningar nu, anser hon.
– Det hade varit mycket bättre att börja ta små steg så att vi hade kunnat vänja oss. Nu har vi kunnat bygga skulder fram till februari i år. De var sena på bollen och då får de sparka extra hårt på den, och det känns. 

Direkt effekt på marknaden

Dagens besked får också omedelbara marknadseffekter.
Stockholmsbörsen, som inför beskedet låg på tydligt plus, vände nedåt. Den svenska kronan som tappat kraftigt mot övriga valutor stärks mot såväl den amerikanska dollarn som euron.

ANDRA LÄSER