Kreml, kaos och slutet på globaliseringen?

Då vi blickar in i den ekonomiska kristallkulan ser vi en globalisering som inte lidit knockout, men nog är omtöcknad. Ändå reser den sig på nio – innan klockan hinner klämta för grunden till vår nordiska välfärdsmodell, och utlysa seger för bembölingarna.

Ska man tro vårens tongångar, då signalerar Rysslands invasion av Ukraina och de därpå följande handelssanktionerna möjligen slutet på ett tidevarv. Allt fler har vuxit upp i globaliseringens epok – en tid då idéer, information, varor, tjänster, kapital och människor flödat fritt, som om nationalstaten knappt existerade. Nu blev det tvärstopp vid östgränsen.
ANDRA LÄSER