Morris Liemola leder Svensk Ungdom i Helsingfors

22-åriga Morris Liemola har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland.

Morris Liemola är nyvald ordförande för Svensk Ungdoms krets i Helsingfors, där man tar ställnig i frågor som berör bland annat kollektivtrafik och samhällsplanering.
14.10.2021 18:41
Valet skedde under kretsens höstmöte i Helsingfors i kväll. Liemola efterträder Emmi Piippo. Svensk Ungdom är Svenska folkpartiets ungdomsförbund och riktar sig till unga mellan 14 och 29 år.
Morris Liemola studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors universitet. Han ställde upp som kommunalvalskandidat i Helsingfors i sommarens val.
Ämnen som ansvarsfull ekonomisk politik, välfärdstjänster och miljömässig hållbarhet är viktiga för honom.
– Svensk Ungdom i Helsingfors kommer att fortsätta arbeta för ungdomarnas rätt att bli hörda i det lokala beslutsfattandet. Vi ska värna om den medvind som ett starkt kommunalval gav organisationen, säger Liemola.
Till kretsens styrelse valdes Alma Portin, Linn Sønnerstad, Ingrid Geust, Amanda Söderblom, Augusto Asis de Barros, Mikaela Weckman, Elin Westerlund, Viljami Kaskiluoto och Ben Jokinen.

ANDRA LÄSER