Salminens kritik befogad – företagshälsovården är problematisk

De som har tillgång till en heltäckande företagshälsovård är nöjda. Många arbetsgivare står för en omfattande sjukvård som täcker betydligt mer än lagens krav att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga. Det som är attraktivt på individuell nivå är dessvärre ett problem för vården ur ett helhetsperspektiv.

Ofta går det mycket snabbare att få vård via företagshälsovården än i den offentliga vården.

Ett av vårdreformens syften är att vårdpengarna ska styras via en kanal i stället för att splittras. På det sättet ska de användas effektivare. Men under de nästan 20 år som vårdreformen har varit aktuell har företagshälsovården aldrig inkluderats i reformen.

ANDRA LÄSER