Osäkerhet på marknaden ledde till minskad omsättning på nästan 20 procent för Stora Enso

Skogsindustrikoncernen Stora Ensos omsättning låg på 2 114 miljoner euro under årets första sex månader. Under samma tid 2019 låg omsättningen på 2 608 miljoner euro.

Stora Enso skriver att företagets medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet.
Lägre volymer till följd av coronakrisen ledde till ett minskat operativt rörelseresultat. I år låg resultatet på 178 miljoner euro, som kan jämföras med förra årets siffra som var 299 miljoner euro.
Trots tillbakagången skriver bolaget i sitt pressmeddelande att kassan fortsättningsvis är stark. Enligt pressmeddelande har Stora Enso 1 062 miljarder euro i likvida medel och outnyttjade kreditlimiter på en miljard euro. Trots de betydande tillgångarna meddelar företaget om implementering av fortsatta besparingsåtgärder.
Coronakrisen har skjutit upp Sora Ensos årliga underhållstopp. Vanligen sker största delen av underhållen under årets två första kvartal, men bland annat reserestriktioner har lett till att arbetet flyttas den till hösten.
På grund av det volatila världsekonomiläget publicerar Stora Enso inte någon prognos för hela året. I pressmeddelandet skriver bolaget dock att coronakrisen har accelererat minskningen av efterfrågan på europeiskt papper.
”Trots vissa tecken på optimism är det fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framöver. Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: betjäna och stötta våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, säkerställa vår finansiella uthållighet och driva vår innovationsagenda framåt”, säger koncernchef Annica Bresky i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER