Nu har domen fallit i härvan kring de nymanska stiftelserna – två styrelsemedlemmar döms för brott

I dag har tingsrätten gett sin dom i det omtalade rättsfallet som berör de nymanska stiftelserna. Två personer i den tidigare tremannastyrelsen döms till villkorligt fängelse. 

Tingsrätten dömde på torsdagen de två tidigare styrelsemedlemmarna i den nymanska stiftelsen, till villkorligt fängelse.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
18.08.2022 16:56 UPPDATERAD 18.08.2022 17:35
Det var i september i fjol som åklagarna beslöt att väcka åtal för grova bokföringsbrott mot den tidigare tremannastyrelsen inom Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse, numera fusionerade till en och samma stiftelse. Två av styrelsemedlemmarna misstänktes dessutom för missbruk av förtroendeställning. Rättsprocessen inleddes i början av maj 2022.
På torsdagen föll tingsrättens dom: tidigare styrelseordföranden, juristen R. Kenneth Wrede, döms till villkorligt fängelse i 1 år och 9 månader för grovt bokföringsbrott. En av de andra tidigare styrelsemedlemmarna, juristen Heikki Leisvuori, döms till villkorligt fängelse i 1 år och 2 månader för missbruk av förtroendeställning. Den tredje styrelsemedlemmen friades däremot på alla åtalspunkter. 
Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan därmed överklagas. Försvaret har genomgående bestridit alla åtalspunkter, med motiveringen att inga eventuella överträdelser skett uppsåtligen.

ANDRA LÄSER