Insändare: Staten är huvudskyldig i Fortumdramat

26.09.2022 17:17
Nuvarande och tidigare ledning för Fortum, ministrarna som varit ansvariga för översynen av statens ägarintressen, Tyskland och dess misslyckade energipolitik, Ryssland som anföll Ukraina och slutade leverera gas till Europa – alla utpekas som skyldiga till katastrofförlusterna.
Den verkliga orsaken ligger djupare än så. Jag jobbade i några år för Tapio Kuula, då chef för energidivisionen inom Fortum som bildats genom fusion av statens majoritetsägda Neste och Imatran Voima. Kuula var övertygad om att det faktum att staten var storägare i Fortum gjorde det politiskt omöjligt att prissätta distributionen av elkraft så att det vore möjligt att underhålla och rusta upp näten och därtill ge en rimlig avkastning till ägaren (staten). När han senare som vd för Fortum fick ett bud från en konstellation bestående av internationella pensionsfonder, gjorde han affär. Distributionsbolaget i Finland heter Caruna, och den kritik företaget nu utsätts för, visar att Kuula hade rätt.
År 2010 fick regeringen in tre ansökningar om att bygga ytterligare kärnkraft. Efter den dåvarande handels-och industriministern Mauri Pekkarinens häftiga lobbande, gick loven till TVO:s fjärde reaktor (projektet nedlagt) och Fennovoimas Hanhikiviprojekt i Pyhäjoki. Fortums ansökan om att bygga ytterligare en reaktor i Lovisa avslogs. Jag deltog i Fortums bolagsstämma när frågan behandlades, och ministern representerade där själv ägaren – uppenbarligen hade han inte vågat anförtro uppdraget till en tjänsteman vid ministeriet.
Fortum hade då en 50-årig erfarenhet av att bygga och driva kärnkraft och all behövlig infrastruktur fanns på plats, liksom behövliga medel för investeringen. I Hanhikivi fanns ingenting, och företaget förlitade sig på tyska Eons kärnkraftkunnande som försvann när Eon lade ned verksamheten och sålde det som blev kvar till nybildade Uniper. I stället kom ryska Rosatom in, men efter Rysslands anfall på Ukraina lades projektet ned. Kvar i Hanhikivi står sprängsten och jordmassor som ett monument över Centerns totalt misslyckade energi- och glesområdespolitik.
Hade regeringen 2010 fattat ett klokt beslut om vem som får bygga kärnkraft i vårt land hade energimarknaden sett annorlunda ut i dag. Staten är huvudskyldig i dramat. Fortum hade ett ansvar för att investera det kapital som ackumulerats i företaget, men ägaren/staten beskar möjligheterna att göra satsningen i hemlandet vilket i slutändan ledde till den misslyckade investeringen i Uniper.
Bo Lindfors, Helsingfors

ANDRA LÄSER