Insändare: Huvudstadsregionen saknar en multifunktionell skridskoarena

26.02.2023 17:17
Finland besitter ett av de mest tätbebyggda idrottsanläggningsnätverken på global nivå.
Vid ett varmare klimat minskar dock möjligheten att idka skridskobaserade sporter på utebanor till en kort och mycket begränsad tid av året på vintern. För att kunna utöva skridskosporter i framtiden på ett mångsidigt sätt, kräver det flera isytor med tak.
De mest utövade sporterna på is består av ishockey och konståkning, följt av bandy, ringette, rinkbandy, curling, snabbåkning, och långfärdsskridskoåkning. Den gemensamma nämnaren för alla grenar är isen, och kunskapen att behärska skridskoåkningen. Utan is ser grenarnas framtid väldigt blek ut.
Alla isgrenar behöver hallutrymme, medan isturerna är begränsade för dem som har behov av isturer i ishallen. Förutom de som aktivt utövar issporter lider barnen av allt varmare och isfria vintrar och har varken möjlighet att åka eller att lära sig åka skridskor.
Huvudstadsregionen behöver en multifunktionell ishall för isgrenarna, vars princip motsvarar en simhallsidé – precis som alla grenar som kan tänkas utövas i simhallen i vatten skall alla isgrenar vara möjliga att utövas i en skridskoarena.
Isförhållanden under tak skulle möjliggöra en gemensam tillvaro och samarbete mellan de olika grenarnas föreningar, samt för publiken och "söndagsåkarna". En dylik hall består av en stor isyta som beaktar olika behov, inte av några enskilda isrinkar.
Den planerade skridskoarenan i Malm skulle fylla flera grenars önskemål och behov av mera istid, samt uppfylla barns och vuxnas drömmar om att kunna lära sig åka skridsko eller att återuppliva hobbyn.
Trots att skridskoåkningskunnandet enligt forskning blivit sämre med åren, finns det en stor vilja i samhället att fortsatt ha möjlighet att kunna åka skridsko också i framtiden.
Det utmärkta läget med goda kollektivförbindelser gör hallen i Malm tillgänglig för de flesta. Det kunde till och med vara möjligt att skapa en egen rutt eller en ”motionslinje”, som skulle löpa från Östra centrum-Stensböle idrottspark-Malms skridskoarena-Malms tågstation-Boxbacka station-Åggelby. Ett dylikt arrangemang skulle möjliggöra en god tillgänglighet med metro, buss och spårjokern för invånarna i huvudstadsregionen.
I skridskoarenan i Malm planeras även tjänster för familjen, och för den som agerar chaufför åt motionären eller idrottaren. I hallens kommersiella utrymmen kan man besöka gym eller sköta sina inköp om man inte skall stå på skridskor.
De kommersiella utrymmena är ägnade till att underlätta vardagen för dem som utövar sin hobby i hallen. Samtidigt stöder tjänsteutbudet hallens ekonomi.
Alla berörda isgrenar samt beslutsfattare behöver nu dra åt samma håll så att projektet kan slutföras så snabbt som möjligt. Det ser ut som om kalla och långa vintrar är historia, åtminstone i södra Finland.
Skridskoåkningen har ännu i dag en betydande roll som motionsform i Finland. Var skall man åka skridsko eller utöva sin hobby på is om det inte finns förutsättningar eller tillgängliga förhållanden?
Den planerade skridskoarenan i Malm skulle möjliggöra skridskoåkning på bred basis även i framtiden.
Juha Lind, tidigare ishockeyspelare, vän av hälsomotion och far till barn med hobbyer
Sami Laakkonen, tidigare bandyspelare
Jere Lehtinen, tidigare ishockeyspelare
Mika Mutikainen, tidigare bandyspelare
Saara Niemi, tidigare ishockeyspelare, tränare
Timo Pahkala, vd, Wasagroup Oy

ANDRA LÄSER