ANNONS

Var femte i arbetsför ålder insjuknar allvarligt – trygga det du uppskattar mest

Var femte finländare i arbetsför ålder insjuknar i en allvarlig sjukdom. Ett skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig att klara av vardagen då en lång sjukfrånvaro minskar till exempel dina inkomster.  Försäkringen betalar ut en skattefri ersättning på upp till 100 000 euro som du kan använda hur du vill och till vad du vill.

Annons
Ett skydd vid allvarlig sjukdom är ofta en komplettering till livförsäkringen. Med tilläggsskyddet vill man försäkra sig om att familjens liv ska kunna fortsätta som normalt också under sjukdomstiden eller göra det möjligt att dra nytta av de nyaste vårdformerna och medicinerna.
– För många är målet i första hand att försäkra sig om att man kan söka sig till privat vård om man blir allvarligt sjuk, säger Sam Olin, försäljnings- och utvecklingsdirektör på Aktia.
Då man tar en försäkring gällande allvarlig sjukdom kan man välja en ersättningssumma på mellan 20 000 och hundratusen euro. Kunden bestämmer själv hur ersättningen används.
– Ofta vill man ha en buffert på åtminstone ett års nettolön ifall att inkomstnivån plötsligt skulle halveras. På det sättet kan man försäkra sig om att till exempel barnens fritidsintressen kan fortsätta, om en förälder skulle bli sjuk, säger Olin.
Enligt honom är tumregeln för en lämplig nivå för helhetsersättningen just en summa som motsvarar ett års nettolön.

Var tredje finländare insjuknar i cancer

Den skattefria ersättningen betalas ut om den försäkrade diagnostiseras med cancer, hjärt- eller hjärninfarkt, hjärnblödning eller en bestående njursvikt som förutsätter dialysvård. Dessutom kan man med försäkringen täcka ett antal medicinska ingrepp såsom öppen hjärtkirurgi eller en organtransplantation.
Varje år drabbas ungefär 1800 finländare av en hjärnblödning och ungefär tiofaldigt så många av en hjärninfarkt. Försäkringen gäller också vid kranskärlssjukdom, till vars riskgrupp ungefär var åttonde finländare hör. Den vanligaste allvarliga sjukdomen är cancer och varje år insjuknar ungefär 30 000 personer. Ungefär var tredje finländare insjuknar någon gång i sitt liv. Nästan två tredjedelar av dem tillfrisknar ändå.
– Cancervården är ett av de medicinska områden som utvecklas snabbast, särskilt vad kommer till läkemedel, säger Juha Kononen, ledande överläkare på cancersjukhuset Docrates. Inom sjukvården i den offentliga sektorn kan fördröjningen i ibruktagandet av nya mediciner vara upp till över ett år. Ett privat cancersjukhus kan däremot utnyttja de nyaste läkemedlen.
– På sjukhusen i den offentliga sektorn tas medicinska behandlingar i bruk per sjukvårdsdistrikt, vilket innebär att det finns regionala skillnader. I den privata sektorn slipper man den här typen av skillnader och fördröjningar. Vi kan utnyttja de allra nyaste läkemedlen som läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA har godkänt och med specialtillstånd även sådana som inte ännu hunnit få försäljningstillstånd, berättar Kononen.

Snabb och omfattande diagnostik viktig

När cancer för första gången konstateras är det viktigt med noggrann diagnostik utan fördröjning för att vården ska kunna påbörjas. Till exempel i huvudstadsregionen kan fastställande av diagnos för prostatacancer hos män ta månader.
– Med hjälp av en försäkring kan man försnabba detta och alltså snabbare få diagnosen och planera vården, säger Kononen.
Priset på en cancerbehandling beror på patientens cancertyp och diagnos. En ofördröjd och omfattande diagnostik kostar mellan fyra- och tiotusen euro, vården vanligen 15 000-60 000 euro.
– Flera patienter kommer till oss för att sköta diagnostiseringsskedet och flyttar sedan i mån av möjlighet över till den offentliga sektorn om där finns tillgång till bra vård, vilket det ofta finns. För att cancerbehandlingarna ska lyckas är det viktigt att först göra ändamålsenliga och individuella undersökningar enligt sjukdomstillstånd, säger den ledande överläkaren. Enligt honom finns det skillnader mellan de offentliga och privata aktörerna.
– Vi har utnyttjat genforskning redan i över fem års tid, men till exempel i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt påbörjas en mer utbredd användning av dem först detta år. Hur cancer ter sig beror i större utsträckning på vilken typ av genförändringar den har än i vilket organ den förekommer. Med genforskning kan man allt oftare bestämma den mest lämpliga läkemedelsbehandlingen för patienten, konstaterar Kononen.
Att utföra genforskning på en patient kostar vanligen 1500-5000 euro. Också vad gäller vårdmetoderna kan det förekomma skillnader. Cancersjukhuset Docrates behandlar till exempel prostatacancer med en sådan typ av strålbehandlingar som endast få i Norden har rikligt med erfarenhet av.
– Särskilt vad gäller utförande av radioisotopbehandling och riktad strålbehandling är vårt kunnande på samma nivå som hos de ledande cancersjukhusen i världen, säger ledande överläkare Juha Kononen.

Man väljer själv hur man använder ersättningen

Skyddet vid allvarlig sjukdom skiljer sig från olycks- och sjukkostnadsförsäkringar genom att den skattefria engångsersättningen betalas ut till kunden efter att sjukdomen konstaterats och man frågar inte efter vad ersättningen används till. Inga kvitton eller redogörelser för kostnader behövs alltså.
– Produkten skiljer sig från den traditionella sjukkostnadsförsäkringen på så sätt att man varken frågar efter kvitton eller enskilda redogörelser för ingrepp. Pengarna kan till exempel användas till en semesterresa, överraskande utgifter eller för att få tillgång till privat vård, säger Anu Koskenvuo, operativ direktör på Aktia.
Ofta vill man med försäkringen trygga återbetalningen av sitt eget eller ett gemensamt bolån. Målet kan också vara att kunna spendera tid med familjen om en allvarlig sjukdom skulle drabba en.
– Den kan göra det möjligt för partnern att ta ledigt från jobbet utan lön eller stanna hemma med den andra partnern under sjukdomstiden. Med hjälp av försäkringen kan man alltså fokusera på att bli frisk utan att behöva oroa sig över om FPA:s sjukdagpenning räcker till för de egna eller familjens utgifter, konstaterar Koskenvuo.
Betalningsfrekvensen för försäkringen kan man välja själv. Ofta betalar man månatligen, vilket gör att utgiften per gång rör sig kring några tior. Om man vill kan man också betala försäkringen genom en årsavgift eller något mitt emellan dessa två.
På försäkringens pris inverkar kundens ålder och den valda ersättningssumman. Användning av tobaksprodukter höjer priset en aning men utesluter inte möjligheten till att ta försäkringen. Alla personer i åldern 15-60 år som bor i Finland kan ansöka om skydd vid allvarlig sjukdom.
Läs mer och teckna försäkringen på aktia.fi/skydd-vid-allvarlig-sjukdom
<b>Sam Olin,</b> försäljnings- och utvecklingsdirektör på Aktia. <b>Anu Koskenvuo, </b>operativ direktör på Aktia.
<b>Juha Kononen,</b> ledande överläkare på cancersjukhuset Docrates.