Kommunförbundet säger upp 23 när intäkterna sinar

Finlands kommunförbund säger upp 23 anställda för att anpassa verksamheten. Behovet kommer från att intäkterna från kommunerna minskar som en följd av vårdreformen, som kringskär kommunernas uppgifter.

Kommunförbundet säger upp 23 personer som en följd av att kommunernas uppgifter minskar då vårdreformen verkställs.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
11.11.2022 13:12 UPPDATERAD 11.11.2022 13:19
Facit av Kommunförbundets omställningsförhandlingar är att 23 anställda sägs upp. Personalstyrkan minskar med ytterligare 12 arbetstagare som avgår på eget initiativ eller som går i pension.
När omställningsförhandlingarna inleddes i september bedömdes uppsägningsbehovet till högst 60 personer vid Kommunförbundet och åtta vid Kommunförbundet Service Ab.
– Under förhandlingarnas gång hittade vi sparobjekt också på andra håll än i personalutgifterna. Vid förhandlingarna gick vi igenom den service som är viktig för våra medlemskommuner i framtiden trots våra krympande resurser, säger förbundets vd Minna Karhunen.
Kommunförbundet ska fokusera på proaktiv och strategisk intressebevakning och fungerande rådgivningstjänster framöver. Avsikten är att i nära kontakt samarbete med städer och kommuner hjälpa dem genom en föränderlig framtid.
Kommuntorget skriver att förbundets svenska enhet läggs ned. Karhunen har en annan uppfattning.
— Efter att en jurist och några översättare omplaceras internt återstår fyra fem personer inom den övriga svenska verksamheten. Man kan inte riktigt kalla det enhet. Det är vårt svenska team, säger hon.
– Det beror på hur man ser på saken. Den svenska servicen och personresurserna förblir desamma. Ur kundperspektiv sker inga förändringar, säger Ulf Stenman, direktör för den svenska verksamheten.
 — Organisatoriskt sker en förändring då en del av den svenska verksamheten placeras om, säger Stenman.
Han menar att det inte är helt tidsenligt att tala om en svensk enhet eftersom många distansjobbar och det är verksamheten och servicen som är centrala, inte det organisatoriska.
Stenman säger att omställningen är nödvändig. Han bedömer att den svenska servicen i bästa fall kan bli ”snäppet bättre” om man lyckas samarbeta över de interna gränserna.
Kommunförbundet hade före omställningsförhandlingarna cirka 190 anställda. Förbundet bevakar Finlands 309 städers och kommuners intressen.
Omställningsförhandlingarna berodde på att förbundets medlemsavgifter minskar. Förbundets delegation beslutade i våras att sänka kommunernas medlemsavgift med 30 procent.
Det beror på att kommunernas uppgifter minskar i och med vårdreformen vid årsskiftet.

ANDRA LÄSER