Sauli Niinistö gav en kort lektion om Finland

President Sauli Niinistö gav en kort lektion till internationell press på måndagskvällen: Om användningen av ordet "neutral". Finland är medlem i EU, inledde han.

16.07.2018 21:33
Efter ett möte som inte gav så mycket konkret att ta fasta på sade president Sauli Niinistö flera gånger att det viktiga var att det uppstod en början på någonting – en dialog. Det sade han också som svar på frågor om vad Finland vunnit på toppmötet.
– Det viktigaste, inte bara för Finland utan överlag, är att det har inletts en dialog mellan Förenta staterna och Ryssland. Och att den dialogen nu kan fortsätta, säger Niinistö.
Sauli Niinistö träffade USA:s president Donald Trump under frukosten och senare på eftermiddagen också Rysslands president Vladimir Putin.
Han undvek ändå att gå in på de ämnesområden som presidenterna talat om under sitt möte, och höll avstånd i sin roll som värd för mötet.
Till den internationella pressen inledde han med en precisering – som handlade om "neutralitet", och att Finland uppmålats som neutral mark. Niinistö påpekar att Finland är medlem i Europeiska unionen, med allt det innebär.
– Om det är neutralitet, så låt vara då, men då är väl de flesta länder neutrala, säger Niinistö.
I sina samtal med presidenterna har Niinistö tagit upp frågan om säkerhet kring Östersjön – där gick han inte in på detaljer, utan sade att han framfört vilken betydelse det har – och det arktiska klimatet, närmare bestämt det svarta sot som kan leda till att isar smälter snabbare. Niinistö har tagit upp frågan om svart sot som hettar upp Arktis med båda presidenterna förr, också då han träffade Trump i Washington.
Han är mycket nöjd med att han fått gehör.
– När jag förklarade det här tidigare har Trump sagt att det är det bästa klimatargument han hört. Nu kom han klart ihåg det, säger Niinistö på en fråga om det här väckt gehör.
Vad det innebär konkret är enligt Niinistö att det Arktiska rådet, där Finland är ordförande för tillfället, "fått stöd" för att agera i ärendet. Konkreta beslut är det inte.
– Det är inte möjligt, eftersom det Arktiska rådet inte är samlat här i dag.
Niinistö var också nöjd med att det talades om humanitär hjälp till Syrien.
– Det är något ganska konkret, men naturligtvis måste hela situationen nå en lösning.
Presidenten hade i förväg talat särskilt om nedrustning som något han hoppades att skulle diskuteras. Efter presskonferensen stod det klart att Trump och Putin inlett samtal om en fortsättning på det nya Start-avtalet om kärnvapenkontroll och nedrustning, men det konkreta är ännu inte klart.
Niinistö svarade också på frågor om spekulationer kring vilka löften presidenterna kan ha gett varandra – en spekulation har handlat om Natos deltagande i krigsövningar kring Östersjön och i Baltikum.
Niinistö sade att han tagit upp vikten av att Nato deltar.
– Det här togs upp i morse, frågan om USA:s och Natos deltagande. Jag förde mycket tydligt fram de europeiska synpunkterna.
Niinistö sade att han också tagit upp de bilaterala relationerna mellan EU och USA – relationer han tidigare beskrivit som sämre än på länge, och betonat att relationerna är viktiga för båda parter.
Trump hade i en intervju före toppmötet kallat EU för en "fiende" när det gäller handel och handelsvillkor.

ANDRA LÄSER