Tysk domstol: Centralbankens obligationsköp "delvis grundlagsstridiga"

Tyska författningsdomstolen slår ner på Europeiska centralbankens stödköp av statsobligationer. Beslutet kan få stora konsekvenser för bankens verksamhet.

Christine Lagarde är chef för Europeiska centralbanken, ECB. Arkivfoto.
Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung anser författningsdomstolen i en dom på tisdagen att det stödköp som förekommit sedan 2015 "delvis strider" mot den tyska grundlagen.
Tyska centralbanken Bundesbank måste nu inom tre månader sluta köpa obligationerna, om inte Europeiska centralbanken (ECB) kan bevisa att köpen är nödvändiga, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
"Bundesbank kan inte längre delta i implementerandet och utförandet av ECB:s beslut i frågan, om inte ECB:s styrande råd tar ett nytt beslut som visar att (stödköpsprogrammet) PSPP inte är oproportionerligt när det gäller de ekonomiska och finansiella effekterna", heter det i domarnas utslag.
Fallet har väckts av en grupp forskare som anser att stödköpet i praktiken är ett sätt att direktfinansiera regeringar i strid mot EU:s grundläggande fördrag.
ECB:s stödköp har samlat in 3 000 miljarder euro sedan 2015. Ett ifrågasättande av programmet innebär även att EU:s och ECB:s tänkta agerande mot coronakrisens ekonomiska effekter riskerar att påverkas.
I tisdagens utslag betonar ändå författningsdomstolen att deras beslut inte gäller för ECB:s planerade stödprogram på 750 miljarder euro mot coronaeffekterna.
ANDRA LÄSER