ÅA startar ny utbildning till psykoterapeut

Två psykoterapeututbildningar på svenska har startat i Finland i höst, och om ett år börjar en tredje. Det sker samtidigt som bristen på psykoterapeuter är stor.

Åbo Akademi startar i samarbete med svenska KBT-Akademin en psykoterapeututbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
22.11.2022 20:38
Efter en paus på över tio år då inga psykoterapeututbildningar ordnades på svenska i Finland har två startat i höst – den ena i Åbo och den andra i Helsingfors.
Till hösten börjar en tredje. Det är Åbo Akademi som inleder en utbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Det sker i samarbete med svenska KBT-Akademin, skriver Åbo Akademi i ett pressmeddelande.
Antagningen sker på våren.
Den andra utbildningen vid Åbo Akademi har inriktningen integrativ inriktning.
”Med hjälp av dessa utbildningar kommer det på sikt att bli lättare att få tillgång till psykoterapi även på svenska, vilket för närvarande är extra svårt i vissa regioner”, säger Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi i pressmeddelandet.
Utbildningen i Helsingfors har en psykodynamisk inriktning.
I början av 2010-talet gjordes en lagändring så att psykoterapeututbildningarna ordnas i samarbete med universitet. Det är tänkt som en kvalitetsgaranti, men samtidigt steg också priset. Det är den som går utbildningen som själv måste stå för kostnaden som kan uppgå till flera tiotusen euro.
Ett medborgarinitiativ för att göra terapeututbildningarna gratis har godkänts av riksdagen – men det handlar i första hand om ett utredningsarbete.

ANDRA LÄSER