Plock & fynd: I den finska frysboxen finns också äldre ord än svenska

Gamla låneord är ofta så isiga att de är svåra att identifiera, skriver språkvetaren Erkki Lyytikäinen apropå Helsingforsslangen.

Talesätt bekanta från Helsingforsslangen förekommer också i finsk slang på andra kustorter.
Hufvudstadsbladet publicerade den 29 maj Leif Höckerstedts nostalgiska essä om gamla svenska ord som den finska Helsingforsslangen har bevarat. I den finska slangen finns ord som hima, mutsi, broidi, kundi som är lätta att känna igen för en svenskspråkig person.
ANDRA LÄSER