Aktia donerar 150 000 euro till Novia och Arcada

Aktia Bank stöder yrkeshögskolorna Novia och Arcada. En donation på 75 000 euro tillfaller vardera högskolan som en del av bankens samhällsansvarsarbete.

På bilden mediestuderande från Arcada.
– Vi anser att samarbetet mellan arbetslivet och högskolorna är mycket viktigt. Finansbranschen utvecklas hela tiden, vilket kräver en aktiv dialog mellan de olika aktörerna i samhället. Samarbetet med högskolorna förstärker livslångt lärande, säger Aktias vd Mikko Ayub i ett pressmeddelande.
Yrkeshögskolorna Novia och Arcada driver för närvarande aktiva medelinsamlingskampanjer. Alla insamlade donationer som görs i år berättigar till statlig motfinansiering.

ANDRA LÄSER