Undersökning: Finländare köper mat för endast några dagar – bättre planering skulle minska matsvinnet

Denna vecka firas spillveckan då matsvinnet i vardagen uppmärksammas.

Närmare 70 procent av finländarna köper mat för endast några dagar framåt.
Närmare sju av tio finländare köper mat för endast några dagar i taget, även om många skulle vilja göra mer välplanerade matinköp för att minska mängden matsvinn. Det här framgår av en undersökning som Kantar genomfört på uppdrag av näthandelsbolaget Matsmart, som säljer varor som annars skulle riskera att bli svinn. I undersökningen deltog 1 020 finländare.
I dag inleds den landsomfattande spillveckan som vill uppmärksamma matsvinn i vardagen. En bra förhandsplanering är ett av de viktigaste sätten att minska på de privata hushållens matsvinn.
"Att närmare 70 procent av finländarna endast köper mat för några dagar framåt kan vara en betydande orsak till att privathushållens matsvinn årligen uppgår till i genomsnitt 20-25 kilo per person. Bra planering är A och O – ju bättre planering man gjort på förhand inför den kommande veckans måltider, desto större andel av den inköpta maten blir också använd", säger Michaela Böckelman på Matsmart i Finland i ett pressmeddelande.
I undersökningen uppgav 28 procent av finländarna att de köper mat för hela veckan på en gång.
I undersökningen frågades också om vilka metoder finländarna skulle vara beredda att ta till för att minska matsvinnet. Drygt hälften av respondenterna svarade att de strävar efter att tillreda rätt mängd mat och att bättre planera sina matinköp och måltider på förhand.
ANDRA LÄSER