"Baby, we were born to run... till banken?"

Allt fler högprofilerade artister säljer rättigheterna till sin låtskatt för astronomiska belopp. Hur ska man förstå guldruschen i musikbranschen: rear Dylan och Springsteen ut sina själar medan Taylor Swift simmar mot strömmen?

Allt fler investerare vänder blicken mot musikbranschen. Marknaden för musikrättigheter är glödhet, här cirkulerar så mycket pengar att även luttrade rockpoliser blir vimmelkantiga. Ska det förstås som en avtalsmässig dödsstädning inför ett förestående generationsskifte?
ANDRA LÄSER