En miljon euro i böter om sjukskötarna strejkar inom intensivvården – strejkförbud från tingsrätten

Helsingfors tingsrätt har fattat ett beslut om att förbjuda de strejker som riktar sig mot intensivvården vid tre universitetscentralsjukhus. Fackförbunden Tehy och Super har varslat om strejker vid alla tre sjukhus utan överenskommelser om att utföra skyddsarbete. 

Silja Paavola (t.h.), ordförande för Super och Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy på plats under medlingen vid Riksförlikningsmannens byrå på tisdagen. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
14.09.2022 15:06
Både Yle och Helsingin Sanomat rapporterar om beslutet från tingsrätten, som innebär att de strejker som uttryckligen riktar sig mot intensivvården förbjuds. I beslutet finns ett hot om vite, som innebär att både Tehy och Super döms att betala en miljon euro i böter, var för sig, om de bryter mot förbudet. 
På grund av tidsbristen är beslutet tillfälligt, och tingsrätten kommer senare att behandla frågan om ett permanent förbud mot dylika strejker. Strejkvarslet gäller intensivvårdsavdelningarna vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus, Åbo universitets centralsjukhus och Uleåborgs universitets centralsjukhus. Enligt planerna skulle strejkerna vara ett till fyra dygn. 
Det är ledningen för de tre sjukvårdsdistrikten som hade ansökt om ett beslut som förbjuder strejker som riktar sig mot sådan verksamhet att de äventyrar patienternas liv. Sjukskötarnas fackförbund Tehy och närvårdarnas fackförbund Super hade meddelat att de inte kommer att utföra skyddsarbete under strejkerna. 
Enligt Yle konstaterar tingsrätten att syftet, att strejka för högre löner, är en laglig orsak men beslutet grundar sig också på rätten till liv och hälsa, som det stadgas om både i grundlagen och Europeiska människorättskonventionen. 

Marin: Gemensamma spelregler

Statsminister Sanna Marin (SDP) fick under onsdagseftermiddagen en fråga i riksdagen, om tingsrättens strejkförbud ändrar på behovet av en patientsäkerhetslag. Regeringen gav på tisdagen ett förslag om en omdebatterad patientsäkerhetslag till riksdagen. 
Enligt förslaget måste arbetsgivarna och arbetstagarna avtala om skyddsarbete under strejkerna. 
Lyckas man inte komma överens om en tillräcklig mängd skyddsarbete kan regionförvaltningsverket skjuta strejken på framtiden eller förbjuda den. Riksdagen börjar behandla förslaget under torsdagseftermiddagen. 
Marin ville inte dra förhastade slutsatser om behovet av den nya lagen efter tingsrättens beslut. 
– Regeringen har gett ett förslag och det finns nu hos riksdagen och inte hos regeringen. Lagen kan behövas också med tanke på risken för senare strejker, sade Marin. 
Hon tillade att hon ska diskutera med de tjänstemän som har berett lagförslaget för att se över behovet. 
Patientsäkerhetslagen är omstridd eftersom fackförbunden anser att den inskränker på deras möjligheter att arbeta för bättre arbetsvillkor. Av regeringspartierna har Vänstern varit kritisk, och sagt att det krävs ändringar för att partiet ska rösta för lagen i sin nuvarande form. Det har i sin tur lett till frågan om vad det betyder för regeringssamarbetet om Vänstern röstar mot förslaget. 
– Vi har kommit överens om gemensamma spelregler inom regeringen, sade Marin. 
Ordföranden för Vänsterns riksdagsgrupp Jussi Saramo sade tidigare till HBL att Vänsterns mål är att göra ändringar i lagen i riksdagen, för att gruppen ska rösta för förslaget. 

ANDRA LÄSER