Vad vet vi om coronaviruset, vad undersöks och hur får vi veta mer?

Tarja Sironen är biträdande professor i virologi och svarar på frågor om coronaviruset. Hon säger att vi vet relativt mycket om viruset, både vad gäller ursprung och behandlingsmetoder.

Tarja Sironen manar till lugn och säger att Finland är väl förberett om viruset skulle bryta ut här.

ANDRA LÄSER