Georg August Wallin var vår första wallraffare

Förklädd till arab och under namnet Abd al-Wali reste ålänningen Georg August Wallin i flera år i Mellanöstern på 1840-talet. Nu är alla hans brev, dagböcker och anteckningar i ocensurerad form äntligen utgivna.

Ett mastodontprojekt. Den kompletta utgåvan av Georg August Wallins Skrifter krävde nio år och resulterade i sju band. En av redaktörerna är egyptologen Patricia Berg.
Gud bevare mig för alla heliga städer, skriver Georg August Wallin i sin dagbok. Citatet ingår i en betraktelse över hamnstaden Jaffa som Wallin jämför med Jerusalem. Jämförelsen utfaller till Jerusalems nackdel, en stad där "hvar och en tyckes vilja gapa ur dig din religion och tro."
– I sina dagböcker var Georg August Wallin ofta väldigt burdus, säger egyptologen Patricia Berg.
Tillsammans med sina kolleger Kaj Öhrnberg och Kira Pihlflyckt har Patricia Berg redigerat hela den väldiga skriftliga kvarlåtenskap som Georg August Wallin lämnade efter sig vid sin död 1852. Materialet, i form av brev, dagböcker och anteckningar, har bevarats på Nationalbiblioteket men utkommer nu i sin helhet, i sju band och utan tolkningar och censureringar.
– I tidigare böcker om Georg August Wallin har författarna gått in i texten vilket har lett till ett lätt missvisande resultat enligt devisen "ungefär så här skrev Wallin". Vår utgåva går direkt på materialet med resultatet "så här skrev Wallin", förklarar Patricia Berg.
– Det finns en del känsligt material i Wallins skrifter och tidigare författare var bundna av sin samtid.

Vilket känsligt material tänker du på?

– Wallin skrev negativt om religion. Dessutom ogillade han fjäskigheten i det sociala umgänget i Helsingfors och allt smicker. Och så skrev han om sina möten med unga kvinnor.
Georg August Wallin var Finlands förste arabist och han var i första hand språkvetare. Under resorna i Mellanöstern och på den Arabiska halvön samlade han in material om arabiska dialekter och beduinstammar.
Intresset för en kultur helt annan än den han var van vid kan ha uppstått ur irritationen han hyste mot de akademiska umgängesformerna i Helsingfors.
– Tidens mode var romantiken. Kanske Georg August Wallin liksom så många andra längtade efter en annan värld? föreslår Patricia Berg.
En given inspiratör var Gabriel Geitlin som var Wallins professor under studietiden vid Helsingfors universitet. De två blev vänner och Geitlin uppmuntrade Wallins orientaliska intresse.
En annan var egyptiern, professor Mohammaed Ayyjad al-Tantawi, som Wallin mötte under sina fortsatta studier i Sankt Petersburg.
– Mohammaed Ayyjad al-Tantawi var hemma från Kairo och uppmuntrade Wallin till att resa till Egypten, säger Patricia Berg.
– För mig som är egyptolog är det lätt att relatera till Wallins livsval. Utan inspirerande föreläsare hade jag knappast valt egyptologin.

Inga fördomar

På Georg August Wallins tid visste man inte mycket om Orienten och därmed hyste man inga fördomar heller. Attraktionen bestod i att allt var exotiskt och annorlunda.
– Georg August Wallin var mycket öppen för allt. Så småningom raserades hans idylliska bild av livet i arabvärlden men förälskelsen i beduinerna och deras liv bestod.
– Han gillade beduinernas enkla och rättframma liv. Alla hade sin plats och visste vad som förväntades av dem, folk var ärliga och smickrade inte. Livet var visserligen rått och farligt men det fanns inte tid för konstruerat umgänge.
Under åren i Orienten begav sig Georg August Wallin ut på tre ökenfärder. Han var en av de tjugo första västerlänningarna som besökte Mecka – en visit som var förenad med livsfara.
Under själva resan skrev han ingenting, rapporten gjordes först efter återkomsten till Kairo.
– Wallin reste till Mecka med en pilgrimskaravan. I sin rapport noterade han att han var sjuk och rädd hela tiden och att han var nöjd över att ha besökt Mecka men att han inte personligen fick ut någonting av besöket, säger Patricia Berg.
Wallin klarade sig eftersom han hade antagit arabisk identitet och talade flytande arabiska. Men halvvägs under sin tredje ökenfärd blev han kontaktad av en vän som berättade att hans identitet var röjd och att han, ifall han följde den tänkta rutten, skulle tillfångatas och dödas.

Möten med unga flickor

Georg August Wallins sexuella relationer med prostituerade flickor har väckt uppmärksamhet. "I meeted with a little girl in the street", noterar han själv i sin dagbok, tydligen medveten om det olämpliga i sin böjelse eftersom han övergick till engelska i dagboken.
På ett annat ställe i dagboken skriver Wallin att han hoppas att dagböckerna inte publiceras.
– Vi utgår från att han inte ville att de skulle publiceras under hans samtid. I dag är det 170 år sedan han skrev och då måste man kunna förhålla sig till materialet på ett annat sätt, säger Patricia Berg.
– Wallin hade inte behövt skriva om sina affärer med prostituerade men gjorde det ändå. Och han förstörde inte sina anteckningar.

Vad skulle du fråga honom om du fick tillfälle till det?

– Jag skulle be honom beskriva en alldeles vanlig dag i öknen.
– Bilden av Georg August Wallin har hittills uppehållit sig vid hans kvinnoaffärer och hans konvertering till islam. Men själv var han framför allt upptagen av vardagliga iakttagelser. Han var mer intresserad av gubbarna vid Nilens stränder än av de historiska monumenten.

3 300 sidor

Utgåvan Georg August Wallins Skrifter har nu utkommit i sju band och är därmed komplett. Utgivare för storverket är Patricia Berg, Kira Pihlflyckt och Kaj Öhrnberg.
Arbetet med skrifterna har pågått sedan 2008 och skrifterna uppgår sammanlagt till 3 300 sidor. Skrifterna publiceras av Svenska litteratursällskapet och delarna är fritt tillgängliga i digital form på litteratursällskapets hemsida.
Delarna har följande innehåll:
1. Studieåren och resan till Alexandria.
2. Det första året i Egypten 1843-1844.
3. Kairo och resan till övre Egypten 1844-1845.
4. Färderna till Mekka och Jerusalem 1845-1847.
5. Arabiska halvön och Persien 1847-1849.
6. Resan hem via London 1849-1850.
7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852.
Översättningar till arabiska och engelska av utgåvan är under planering.

Georg August Wallin

Född i Sund på Åland 24 oktober 1811.
Studerade orientaliska språk vid Helsingfors universitet 1829-39 och i Sankt Petersburg 1841-42.
Avreste till Egypten 1843. Färden gick via Paris och Marseille och han var framme 1844.
Under åren 1845-49 i Egypten gjorde Georg August Wallin tre resor till Arabiska halvön och besökte bland annat Mecka, Palestina, Syrien och Iran.
Återvände sedan till Helsingfors och utnämndes till professor i orientalisk litteratur 1851.
Avled hemma på Högbergsgatan i Helsingfors 23 oktober 1852. Dödsorsaken är inte klarlagd men eftersom han hade gul hy ligger någon form av leversjukdom nära till hands.

ANDRA LÄSER