Börsen lockar nya bolag

Helsingforsbörsens huvudlista fick sex nya bolag i fjol. Fjolårets noteringar samlade totalt knappa 740 miljoner euro.– Bankernas strikta lånepolitik gjorde att företagen sökte alternativ på börsen, säger Päivi Pakarinen på EY.

Störst. Handeln på Stockholmsbörsen dominerar i Norden, men också Helsingfors fick nya börsbolag i fjol. Fjolåret var ändå inte lika aktivt som 2015.
Börsnoteringarna i fjol var något färre än 2015, men ser man till antalet företag som sökt sig antingen till huvudlistan på börsen i Helsingfors eller till First North, handelsplattformen för mindre, snabbväxande företag, har börsen ändå gått tvärt emot samhällsekonomin.
Totalt 19 noteringar 2015 och 2016 samlade över en miljard euro i nytt kapital för de noterade företagen och i reda pengar räknat satsades mera i fjol än 2015. Det medan Finlands ekonomi gick kräftgång och ljuspunkter var svåra att hitta.
– Den låga räntenivån gjorde att placerare sökte investeringsmöjligheter där de kunde få en skälig avkastning på sitt kapital, säger Päivi Pakarinen, chef för börsnoteringar på konsultföretaget EY.
Hon konstaterar att det under en period också var lättare för företagen att samla riskvilligt kapital via börsen än det var att få lån på banken. Nu har bankernas långivning tagit fart igen, men Pakarinen noterar ett fortsatt stort intresse för börsnoteringar i Finland. Årets första intresseanmälan har redan kommit i och med att juristbyrån Fondia i början av januari offentliggjorde sitt intresse för en notering på First North.
– Företagen kan söka sig till börsen av många skäl. Vid sidan av att samla nytt kapital är trovärdighet och strävan efter att locka kompetent personal sådant som lockar, säger Pakarinen.

Tre stora i topp

Fjolårets tre stora börsnoteringar i Helsingfors var teleoperatören Dna, affärskedjan Tokmanni och byggbolaget Lehto Group. Qt Group blev ett nytt börsbolag efter att ha knoppats av från Digia, medan teknologibolaget Siili och placeringskoncernen Taaleri flyttade från först North till huvudlistan. Transportbolaget Ahola flyttade dessutom från det svenska Aktietorget till First North i Helsingfors.
Stockholm är den livligaste marknadsplatsen för aktiehandel i Norden och där har First North varit en allmän språngbräda för mindre företag i många år. Nu börjar handeln i Helsingfors också bli livligare, konstaterar Päivi Pakarinen.
– Det är glädjande att vi i fjol fick se de två första bolagen ta steget från First North till huvudlistan. Och att Fondia som kan betraktas som något av ett överraskande namn i det här sammanhanget visar intresse för en notering visar att handelsplattformen passar för olika sorters företag, säger hon.
Stockholm hade i fjol 55 börsnoteringar till ett totalt värde av närmare 2,8 miljarder euro i fjol. Men också i Stockholm var aktiviteten lägre i fjol än 2015. Företag inom hälsovård, teknologi och tyngre industri dominerade bland de noterade företagen.
Dessutom väljer en del utländska företag att söka notering i Stockholm. Till exempel de mindre danska företagen söker sig till den svenska First North-listan eftersom handeln där är betydligt livligare än i Köpenhamn.
– Sverige har fler placerare än de övriga nordiska länderna, där finns kapital, men också en äldre placeringskultur, säger Pakarinen.

Osäkerheten fortsätter

Mest pengar i fjol samlade ändå börsnoteringarna i Köpenhamn, totalt cirka 5,8 miljarder euro. Två storemissioner, den ena av energibolaget Dong och den andra av Nets, ett bolag för digital penningöverföring, representerar även globalt sett två av fjolårets största noteringar. Över en halv miljard euro samlade också Scandinavian Tobacco Group.
I Oslo däremot var aktiviteten låg med en enda ny notering på huvudlistan. Däremot var intresset större för marknadsplatsen Merkur Market där företagen kan notera sina aktier utan ett väldigt strikt regelverk.
Päivi Pakarinen tror att den positiva noteringstrenden fortsätter i Helsingfors i år. Speciellt tror hon på mindre men snabbt växande teknologiföretag som vill skaffa sig både kapital och trovärdighet genom att gå vägen via First North. Dessutom har flera riskkapitalsbolag sådana företag som nu blivit mogna att säljas i sina portföljer, påpekar hon.
– Men det kommer att finnas gott om osäkerhetsfaktorer i världen som påverkar marknaden också i år. Brexit, situationen inom EU där många länder går till val, den nya administrationen i USA och den stagnerande tillväxten i Kina, räknar Pakarinen upp.

Stockholm dominerar

• De nordiska börserna, förutom Oslo, samt de baltiska börserna hör gemensamt till Nasdaq Nordic.
• Nasdaq Nordic var den börs i Europa som hade flest börsnoteringar i fjol.
• De två stora noteringarna i Danmark hörde även globalt sett till fjolårets största.
• Teknologi, hälsovård och industri är de tre branscher som dominerar bland de nya börsbolagen.
• Stockholm är Nordens överlägset livligaste börs. 55 av totalt 66 nya börsbolag noterades i fjol i Stockholm.
• Stockholm lockar också utländska företag. Förutom Danmark fick börsen i den svenska huvudstaden i fjol bolag från Malta, Österrike, Schweiz och Singapore.
ANDRA LÄSER