Dynamisk och skimrande korsbefruktning med tidig musik som kärna

Tidig musik utgör en givande kärna för många slags samarbeten. De fyra spännande musikerna i Quartet Ajaton är rena drömkombinationen, medan nykomlingen Ensemble Gamut! på ett naturligt sätt låter finländsk folkmusik speglas i det kontinentala Europa.

Redan instrumentkombinationen i Quartet Ajaton skvallrar om att ensemblen är något utöver det vanliga.
Även om stora delar av den så kallade tidiga musiken finns bevarad i noter berättar de sällan hela sanningen (om nu någon not över huvud taget gör det). Att framföra tidig musik innebär i sig många sorters beslut om arrangemang, vilka instrument man vill använda, hurdana helheter man vill bygga upp. Råmaterialet utgör också i sin öppenhet en fungerande utgångspunkt för många slags samarbeten.
ANDRA LÄSER