Svensk läkare vill ordinera bastubad på recept

Fysisk aktivitet som promenad, dans och yoga ordineras redan som behandling inom den svenska vården. – Nästa steg vore att överväga bastubad, säger läkaren och professorn Hans Hägglund.

Att bada bastu ökar blodcirkulationen, precis som en rask promenad, och förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Den svenska läkaren Hans Hägglund vill därför ordinera bastande på recept i kombination med övrig behandling.
Hans Hägglund, professor vid Uppsala universitet, har sedan några år tillbaka haft titeln som "bastudoktor" och är styrelsemedlem i Svenska bastuakademien.
– Kroppen vill ha en konstant temperatur. När du sätter dig i bastun svettas du, hjärtat slår snabbare och du andas snabbare, för att kyla ned kroppen. Hormonsystemet och nervsystemet sätter i gång. Samma princip händer när vi tränar, säger Hägglund.
Det är alltså möjligt att passivt öva upp sin kondition och stärka hjärtat genom att basta.
I Sverige ordineras redan fysisk aktivitet som till exempel dans och yoga av läkare som en förebyggande åtgärd vid hjärt- och kärlsjukdom, cancer och andra sjukdomar.
– Rent generellt vet vi att levnadsvanor spelar roll för hälsan och att fysisk aktivitet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 80-90 procent, säger Hägglund.

Förebygger hjärt- och kärlsjukdom

Enligt en finsk studie från år 2015 kan bastubadande sänka blodtrycket, reducera risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke med upp till 50 procent, förutsatt att man bastar mer än fyra gånger i veckan. Studien baserar sig på medelålders mäns bastuvanor under 20 år.
– Det finns en del studier som också visar att styrketräning kombinerat med värmebehandling har en positiv inverkan på musklerna. De grupperna ser ut att bli starkare, säger Hägglund.
I Finland finns det cirka 3 miljoner bastur, och bastubad står på Unescos lista över immateriella världsarv sedan 2020.
Att bada bastu ökar blodcirkulationen, precis som en rask promenad, och förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Den svenska läkaren Hans Hägglund vill därför ordinera bastande på recept i kombination med övrig behandling.
Enligt Hägglund görs inga basturäkningar i Sverige, vilket gör det svårt att uppskatta antalet bastur i landet. Men tillgång finns, framför allt på de flesta gym, i simhallar, i en del bostadsföreningar och även i privata hem, precis som i Finland.

Växande bastuintresse i Sverige

Intresset för bastubadande växer i Sverige, vilket Hägglund exemplifierar med alltfler byggen av kallbadhus, Harvias försäljning och den populära kallbadhusveckan i Helsingborg.
Bastubad har de senaste åren blivit mer populärt även hos yngre personer. Det finns bastur i de flesta gym och simhallar i Sverige.
Hägglund berättar att svenskarna är ett tränande folk och att han själv försöker basta cirka fem dagar i veckan på sitt gym på Mariatorget i Stockholm.
Vid bastulabbet på Sunderby sjukhus i Sverige vill Hägglund ta fram ett gemensamt studieprotokoll för att mäta vad det är som bidrar till att hjärtat blir starkare i kombination med bastubad.
– Vi vill ta reda på hur varmt det ska vara, vilken fuktighetsgrad, hur många gånger i veckan man behöver basta och erbjuda andra forskare att ta del av det här protokollet, säger Hägglund.

Bastu som hobby

Att bastu skulle skrivas ut på recept i Finland som enskilt förebyggande metod är inte särskilt sannolikt.
– Jag har svårt att se att bastande skulle kunna skrivas ut på recept som enda form av behandling. Däremot finns det definitivt individuella hälsoeffekter på bastubad som borde tas i beaktande, säger Janne Koskenniemi, vd för Finska bastusällskapet.
Däremot skulle bastandet kunna vara en obligatorisk hobby, funderar han.
– Bastande piggar upp både knopp och kropp. Särskilt nu är bastun en av få platser för att varva ned. Medan svetten lackar, rinner oron ofta av från våra axlar. Jag rekommenderar bastande som vana och inte minst som hobby.

Hans Hägglund

Aktuell med boken "Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa" (Ekerlids förlag, 2020).
Han är läkare, adjungerad professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, styrelsemedlen vid Svenska bastuakademien och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner.
Hägglund har varit med och byggt ett bastulabb på Sunderby sjukhus i Luleå, vars verksamhet ännu inte satts i gång på grund av coronapandemin.
Förhoppningen är att ta fram ett internationellt standardiserat protokoll för bastuns temperatur och luftfuktighet.
Källa: Uppsala universitet

ANDRA LÄSER